(1)
Csirszki, M. M. Tisztességtelen Kereskedelmi Gyakorlatok Az élelmiszer-ellátási láncban - A 2019/633/EU irányelv összevetése a Magyar szabályozással. MJSZ 2023, 17, 189-195.