Dannecker, G. (2023). A vállalatok büntetőjogi és közigazgatási jogi felelőssége, különös tekintettel a kartelljog, a bankfelügyelet és az adatvédelmi jog területén, de lege lata és de lege ferenda. Miskolci Jogi Szemle, 17(5), 7–32. https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.5.2183