Csirszki, M. M. (2023). Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok az élelmiszer-ellátási láncban - A 2019/633/EU irányelv összevetése a magyar szabályozással. Miskolci Jogi Szemle, 17(5), 189–195. https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.5.2197