Csirszki, M. M. (2023) „Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok az élelmiszer-ellátási láncban - A 2019/633/EU irányelv összevetése a magyar szabályozással”, Miskolci Jogi Szemle. Miskolc, Magyarország, 17(5), o. 189–195. doi: 10.32980/MJSz.2022.5.2197.