Gedeon, M. „Gondolatok a Sport fogalmáról, kitekintéssel Az ókori római »sporttevékenységekre«”. Miskolci Jogi Szemle, köt. 17, sz. 1, 2022. augusztus, o. 64-77, doi:10.32980/MJSz.2022.1.1938.