Windt, S. „Az Emberkereskedelemmel Kapcsolatos jogalkalmazói attitűdökről”. Miskolci Jogi Szemle, köt. 17, sz. 1, 2022. augusztus, o. 112-28, doi:10.32980/MJSz.2022.1.1941.