Szinek Csütörtöki, H. „A szlovák mezőgazdasági föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló törekvések, különös Tekintettel a külföldi tőkét használó külföldi Jogalanyokra”. Miskolci Jogi Szemle, köt. 17, sz. 4, 2023. február, o. 156-71, doi:10.32980/MJSz.2022.4.2122.