Dannecker, G. „A vállalatok büntetőjogi és közigazgatási Jogi felelőssége, különös Tekintettel a Kartelljog, a bankfelügyelet és Az adatvédelmi Jog területén, De Lege Lata és De Lege Ferenda”. Miskolci Jogi Szemle, köt. 17, sz. 5, 2023. április, o. 7-32, doi:10.32980/MJSz.2022.5.2183.