Csirszki, M. M. „Tisztességtelen Kereskedelmi Gyakorlatok Az élelmiszer-ellátási láncban - A 2019/633/EU irányelv összevetése a Magyar szabályozással”. Miskolci Jogi Szemle, köt. 17, sz. 5, 2023. április, o. 189-95, doi:10.32980/MJSz.2022.5.2197.