Információk

A Miskolci Egyetem közleményeinek ,,E” jelzésű sorozatában 1985-től jelenik meg a Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica című – az Állam- és Jogtudományi Kar által gondozott – kiadvány. A kiadványsorozat a kar oktatóinak, kutatóinak, illetve a karhoz kötődő hazai és külföldi tudós kollégáknak az egyre rangosabbá váló publikációs fóruma. A sorozatban önálló monográfiák és tematikus tanulmánykötetek is meg szoktak jelenni reprezentálva és egyben dokumentálva a karon folyó tudományos tevékenység, illetve műhelymunka eredményeit. Az évente legalább egy kötettel jelentkező sorozat magyar és idegen (főleg angol, német, francia és olasz) nyelven közöl tanulmányokat. Törekszünk arra, hogy a magyar nyelvű tanulmányok mind terjedelmesebb idegen nyelvű összefoglalót tartalmazzanak, ezzel is elősegítve, hogy kiadványaink a nemzetközi tudósközösség számára mind hozzáférhetőbbek legyenek. Köteteinket cserekiadványként küldjük meg a legrangosabb európai és tengerentúli, valamint a legjelentősebb hazai egyetemi és akadémiai könyvtáraknak.