Információk

"Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek GAZDASÁG-RÉGIÓ-TÁRSADALOM " (angolul: "Strategic Issues of Northern Hungary ECONOMY-REGION-SOCIETY") folyóiratunk szándéka kettős. Egyrészt az Észak-magyarországi régió és a Kárpát medence északi részének társadalmi, gazdasági helyzetét elemző, a továbblépés lehetőségeit, módszereit bemutató tanulmányoknak kíván szélesebb publicitást biztosítani. Másrészt a térség területfejlesztési, területrendezési, urbanisztikai, regionális gazdasági kutatásaival foglalkozó műhelyek bemutatására törekszik. Abban a reményben, hogy erőfeszítéseink hozzájárulnak a térség társadalmi, gazdasági felzárkóztatásához, versenyképességének javításához üdvözöljük a Kedves Olvasót !

Tanulmányaink lektoráltak, ún. double-blind peer review folyamatot alkalmazunk! A folyóirat mind nyomtatva, mind elektronikusan is elérhető (open-access).

2023.06.01-től az MTA IX. osztály Regionális Tudományok Bizottságának folyóirat listája "B" kategóriába sorolta lapunkat!

Kiadó:

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar

3515 Miskolc-Egyetemváros

Felelős kiadó:

Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann, dékán 

Társkiadó

Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Szerkesztőség:

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar

Telefon/fax: (46) 565-111/2023

E-mail: katalin.liptak@uni-miskolc.hu

Kiadvány ISSN száma:

ISSN 1786-1594 (Nyomtatott)

ISSN 2560-2926 (Online)