Szerzőinknek

A folyóirat szerkesztősége szívesen fogad a gazdasági, regionális és társadalmi kérdésekkel foglalkozó tanulmányokat magyar és angol nyelven. Folyóiratunk 2004-ben indult. 2021-től évente négy alkalommal jelenik meg (ebből egy alkalommal angol, három alkalommal magyar nyelven).

2023.06.01-től az MTA IX. osztály Regionális Tudományok Bizottságának folyóirat listája "B" kategóriába sorolta lapunkat!

Kizárólag első közlésre beküldött tanulmányokat, esszéket, könyv recenziókat várunk. A tanulmányokat minden esetben két vaklektor (double-blind review) minősíti.

Cikk beérkezési határidők 2023-ban:

 1. számban való megjelenéshez: 01.30. 
 2. számban való megjelenéshez: 03.30. CSAK ANGOL NYELVŰ CIKKEKET VÁRUNK
 3. számban való megjelenéshez: 06.30. (Újvidéki különszám felkért szerzőkkel) 
 4. számban való megjelenéshez: 09.30. CSAK ANGOL NYELVŰ CIKKEKET VÁRUNK (Fenntarthatóság témakörében)

A cikk megjelentetésnek nincsenek szerzői költségei!

Tanulmányaink lektoráltak, a kéziratokat a katalin.liptak@uni-miskolc.hu címre várjuk. A Szerkesztőség kéziratot nem őriz meg; fenntartja magának a jogát, hogy a tanulmány megjelenéséről dönt!

FONTOS:

 • az irodalomjegyzékben a DOI-k és a linkek kattinthatóak legyenek
 • a szerzők e-mail címét is kérjük feltüntetni a tanulmányon
 • a szerzői affiliációkat kérjük angolul is megadni
 • a konferenciabeszámolók és a könyvszemlés cikkek címét is kérjük angolul

 A szerkesztőség kéri a szerzőket, vegyék figyelembe az alábbi szempontokat:

Terjedelem, kiegészítések:

 • A „Tanulmány” rovatban (eredeti kutatások és vizsgálatok eredményeit tartalmazó írások) maximálisan 35.000, a "Rövid tanulmány" rovatban  (összefoglalók, szintézisek, review-jellegű írások, esszék, véleménycikkek) maximálisan 18.000 karakter terjedelmű tanulmány közölhető. A "Könyvismertetők" maximálisan 6.000 leütés terjedelműek lehetnek.
 • A tanulmány elejére öt soros összefoglalót kérünk, valamint 3-5 kulcsszó megnevezését és JEL-kód meghatározását.
 • Az elkészült műveket e-mailben várjuk (MS WORD bármelyik változatában lementve).
 • Kb. 10-15 sorban rövid összefoglalót kérünk a tanulmányról angolul, a tanulmány angol címével együtt,  valamint a cikkben szereplő ábrák és táblázatok címét is kérjük angolul.
 • Kérjük a szerző adatainak megadását az alábbiak szerint: név, tudományos fokozat, beosztás, munkahely

 

Szöveg formázása:

 • Oldalméret: JIS B5 – 18,2 x 25,7 cm.
 • Margók: fent: 2,22, alul: 2,5, balról: 2,5, jobbról: 2 cm; fejléc és lábléc: 1,25 cm.
 • Betűtípus és betűméret: Times New Roman 10-es, a jegyzetek 9-es betűmérettel.
 • Bekezdések: cím után nincs behúzás, egyébként 0,7 cm, a bekezdések között sorkihagyás nincs.
 • Címek: stílusbeállítás nélkül, fő cím és a fejezetek címek vastag, az alfejezetek címei vastag és dőlt betűtípussal.
 • Szövegközi kiemelések: szimpla dőlt betűtípussal.


Ábrák, táblázatok:

Terjedelmi okok miatt kérjük, hogy egy tanulmányban legfeljebb 4-5 ábra szerepeljen.

Az ábrákat (pl.: térképek, diagramok, rajzok, fényképek) és táblázatokat megfelelően formázva a szövegbe építve kérjük elküldeni. A fénymásolással, szkenneléssel készült ábrákat nem tudjuk elfogadni, mert a nyomda számára nem megfelelő a minőségük. Színes ábrák közlésére sincs módunk. Mindenképpen szükséges az ábrák és táblázatok külön számozása (pl.: 1. ábra; 2. ábra; 1. táblázat; 2. táblázat), s hivatkozásuk pontos feltüntetése a szövegközben, zárójelben, döntve: (1. ábra) vagy (1. táblázat).

Az ábra címét az ábra alatt, középen elhelyezve, a táblázatok címét a táblázat fölött balra igazítva kérjük elhelyezni. Az ábrák és táblázatok alatt fel kell tüntetni a forrást is. Ha saját készítésű az ábra, akkor a „Forrás: Saját szerkesztés, ill. Saját számítás.” megnevezést kell használni.


Irodalmi hivatkozások, jegyzetek:

Az irodalmi hivatkozásokat minden esetben kérjük feltüntetni, a szerző vezetéknevét és a kiadását évét zárójelbe téve. Pl.: (Conti 1993). Pontos idézetnél az oldalszám is szükséges. Pl.: (Conti 1993, 76) vagy (Conti 1993, 76-86). A hivatkozások ne lábjegyzetként, hanem csak a fent leírt formában kerüljenek a szövegbe.

Az irodalomjegyzékben csak olyan tételek szerepeljenek, amelyekre a szövegközben hivatkozás található, s minden meghivatkozott irodalmat feltétlenül fel kell tüntetni az irodalomjegyzékben.

A jegyzeteket kérjük a szöveg végén, számozott formában elhelyezni. A jegyzetek a főszöveg kiegészítéseit tartalmazzák, ne legyen bennük pl. ábramagyarázat, hivatkozás.

A szöveg után kérjük beírni az irodalomjegyzéket, a következő alapformákban:

Könyv: szerző (megjelenés éve): A mű címe. A kiadás helye: a kiadó neve.

Folyóirat: szerző(k) (a megjelenés éve): A cikk címe.  A folyóirat neve. (Az évfolyam sorszáma), a szám sorszáma, a cikk kezdő és befejező oldalszáma.

Gyűjteményes kötetben szereplő cikk: szerző(k) (a megjelenés éve): A cikk címe. In: A gyűjteményes kötet címe. (szerk. vagy ed(s): Szerkesztő(k) neve), a kiadás helye: a kiadó neve, a hivatkozott írásmű kezdő és befejező oldalszáma.

 

Példák:

CRONAUGE, U. (1992): Kommunale Unternehmen. Berlin: Erich Schmidt Verlag

ALCHIAN, A.-DEMSETZ, II. (1972): Production, information costs and economic organisation. America Economic Review, 2. 775-795.

PÉTERI G. (1991): Az önkormányzatok és oktatási intézményeinek viszonya, finanszírozási kérdések. In: Önkormányzat és iskola. (szerk.: Kozma T.) Budapest: Oktatáskutató Intézet, 122-154.

 

Kérjük, hogyha a felhasznált irodalomnak van DOI száma, azt feltétlenül tűntessék fel az irodalomjegyzékben!

 

Lektorálás:

A szerkesztőség a beérkező tanulmányokat két független lektornak küldi meg. A szerkesztőség fenntartja magának azt a jogot, hogy a beérkező lektori vélemények alapján visszaadja a kéziratot a szerzőnek kiegészítésre és átdolgozatásra, illetve elutasítja annak közlését.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a folyóirat számait a kiadó MTMT ügyintézője tölti fel az MTMT-be.

Köszönjük!