Assessing the sustainability of spatial development decisions

Szerzők

  • Kocziszky György Budapest Metropolitan University
  • Szendi Dóra University of Miskolc

DOI:

https://doi.org/10.32976/stratfuz.2023.34

Kulcsszavak:

territorial development, territorial policy, sustainability, balance, growth

Absztrakt

Changing social and economic conditions justify a rethinking of the theory and practice of domestic spatial development and planning. Despite the progress made over the last thirty years, sustainability problems have emerged for some development projects following the exhaustion of budgetary resources. This paper presents a model developed by the authors for the ex-post and ex-ante assessment of the sustainability of spatial development decisions and suggests an aggregate index for quantifying the model, which can be used to support the preliminary analysis for spatial development decisions.

Szerző életrajzok

Kocziszky György, Budapest Metropolitan University

Professor, Rector

Szendi Dóra, University of Miskolc

Associate Professor

Hivatkozások

Anderson, R.B. (1960). Financial policies for sustainable growth, Journal of Finance, XV (2), 127-139. http://dx.doi.org/10.2307/2976162

Baksay, G. (2021). MNB Fenntarthatósági Jelentése. (“Sustainability Report of the Hungarian National Bank”), Hungarian National Bank, Budapest. https://www.mnb.hu/letoltes/fenntarthatosagi-jelentes-2021-hun-0518.pdf

Benedek, J. (2019). A társadalmi igazságosságtól a térbeli igazságosságig. (“From social justice to spatial justice”), In Kocziszky, Gy.: Etikus közgazdaságtan. Hungarian National Bank, Budapest. 100-115.

Botos, K. (2009). Keresztény gazdaság – Globális piacgazdaság. Kairosz Kiadó, Budapest.

Demeter, G., Kövér, Gy., Pogányi, Á. & Weisz, B. (2021). Környezettörténet – Historiográfia. (“Environmental History – Historiography”), Centre for Humanities Research - Hajnal István Foundation, Budapest. http://real.mtak.hu/143196/1/Gazdasagtorteneti_Evkonyv_2021_online.pdf

ECA (2019): Gyorsvizsgálat. Fenntarthatósági jelentések: az uniós intézmények és ügynökségek értékelése. (“Rapid assessment. Reporting on Sustainability: an assessment of EU institutions and agencies.”) European Court of Auditors, Luxembourg. https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/rcr_reporting_on_sustainability/rcr_reporting_on_sustainability_hu.pdf

EEA (2018). Air quality in Europe - 2018 report. European Environment Agency, Luxembourg. https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2018/at_download/file

EESC (2009). Opinion of the European Economic and Social Committee on Beyond GDP - Measures of sustainable development. Official Journal of the European Union, 30 April 2009 (2009/C100/09). https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TX/HTML/?uri=CELEX:52008IE1669&from=SK

Erdős, T. (2003). Fenntartható gazdasági növekedés. (“Sustainable Economic Growth.”) Akadémiai Kiadó, Budapest.

Eurostat (2023). Regional database 2023. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama:10r_3gdp/default/table?lang=en

Fowler, J. W. & Dell, M. L. (2006). Stages of Faith from Infancy through Adolescence. In: Roehlkepartain, E. C. - King, P. E. - Wagener, L. et al. (eds.): The Handbook of Spiritual Development in Childhood and Adolescence. Thousand Oaks: Sage, 34-45. DOI: 10.4135/9781412976657.n3, https://www.researchgate.net/publication/292654854_Stages_of_faith_from_infancy_through_adolescence_Reflections_on_three_decades_of_faith_development_theory

Gyulai, I. (2005). Kérdések és válaszok a fenntartható fejlődésről. (“Questions and answers on sustainable development.”) Private Publishing, Miskolc. https://mtvsz.hu/uploads/files/ff-kerdesek-valaszok.pdf

Hunt, S. J. (2015). Believing Vaguely: Religious Socialization and Christian Beliefs in Britain. Italian Journal of Sociology of Education, 7 (3), 10-46. http://ijse.padovauniversitypress.it/system/files/papers/2015_3_2.pdf

ICMA (2021). Green Bond Principles: Voluntary Process guidelines for issuing green bonds. International Capital Market Association, Zurich. https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2022-updates/GreenBond-Principles_June-2022-280622.pdf

IEA (2016). CO2 emissions by product and flow (Edition 2016) IEA (International Energy Agency) CO2 Emissions from Fuel Combustion Statistics (database). https://doi.org/10.1787/co2-data-en

K&H (2023). K&H fenntarthatósági index: felelősen a közösségért. (“K&H sustainability index: responsibly for the community”). https://www.kh.hu/csoport/sajto/-/sajtohir/khfenntarthatosagi-index-felelosen-a-kozossegert

Kluge, S. (1988). Public Sphere and Experience. Toward an Analysis of the Bourgeois and Proletarian Public Sphere. University of Minnesota Press.

Kocziszky, Gy. (2021). Régiófejlesztés múltja, jelene és jövőbeni irányai. (“Past, present and future directions of regional development”) in: Kocziszky, Gy. ed.: Northern Hungary. 729-769. HVG-ORAC, Budapest.

Kocziszky, Gy. & Szendi, D. (2021). Comparative Analysis of the Economic Development Paths of Hungarian Counties. Public Finance Quarterly 66: Special edition 2021/2, 7-30. https://doi.org/10.35551/PFQ_2021_s_2_1

Kowalski, S. & Veit, W. (2020). Sustainable Society Index. TH Köln. https://ssi.wi.thkoeln.de/documents/2020-10-08-d.pdf

Krenzhof, R. (2007). Wirtschaft, Moral und christliche Lebenpraxis. Eine Herausforderung der postsäkularen Gesellschaft. (“Economy, Morality and Christian Life Practice: A Challenge of Post-secular Society”), Brill Schöning Verlag, Padeborn.

KSH (2022). A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon. (“Indicators of sustainable development in Hungary.”) Hungarian Central Statistical Office, Budapest. https://www.ksh.hu/s/kiadvanyok/fenntarthato-fejlodes-indikatorai2022/fenntarthato_fejlodes_indikatorai_2022.pdf

Matolcsy, Gy. (2015). Egyensúly és növekedés. (“Equilibrium and Growth”), Kairosz Kiadó, Budapest.

MNB (2022). Green Finance Report. Magyar Nemzeti Bank. https://www.mnb.hu/letoltes/20220718-green-finance-report-2022-3.pdf

OECD (2011). Towards Green Growth. OECD Publishing. Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264111318-en

OECD (2015). Carbon dioxide embodied in international trade. OECD Structural Analysis Statistics: Input- Output (database). http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=IO_GHG:2015

OECD (2016). The Economic Consequences of Outdoor Air Pollution. OECD Publishing. Paris. https://doi.org/10.1787/978926425747-en

OECD (2017). Green Growth Indicators 2017, OECD Publishing, Paris. https://www.oecd.org/greengrowth/green-growth-indicators/

Parapatits, Zs. (2019). A fenntarthatósági indexek értékelése és használhatósági problémái. (“Evaluation and usability problems of sustainability indices.”) GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2018 (3–4). pp. 90-107

Pusztai, G. (2019). Vallási szocializáció és hatásai. (“Religious socialization and its effects.”) Magyar Tudomány, No. 6, 834-843. https://doi.org/10.1556/2065.180.2019.6.6

Rawls, J. B. (1997). Az igazságosság elmélete. (“The Theory of Justice.”) Osiris Publishing House, Budapest.

Saad, G. (2021). A parazita elme – Hogyan pusztítják a fertőző eszmék a józan észt? (“The parasitic mind - How infectious ideas destroy common sense?”) MCC Press Ltd., Budapest.

Sárvári, B. (2019). A kínai gazdaságpolitika értékrendi pillérei. (“The value pillars of Chinese economic policy”) in: Kocziszky Gy. ed.: Etikus közgazdaságtan. Hungarian National Bank, Budapest. 297-322.

Sebestyén, G. (2019). Gazdasági prosperitás és értékrend: van-e eltérés az alapvető gazdasági mutatók alakulásának dinamikájában az eltérő vallási kultúrával rendelkező országok között. (“Economic prosperity and values: Are there differences in the dynamics of basic economic indicators between countries with different religious cultures?”) In: Kocziszky, Gy. ed.: Etikus közgazdaságtan. Hungarian National Bank, Budapest, 143-162.

Wallerstein, E. (2010). Bevezetés a világrendszer elméletbe. (“Introduction to World Systems Theory.”) L' Hartmann-Elmélet Foundation, Budapest.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-12-14

Hogyan kell idézni

Kocziszky, G., & Szendi, D. (2023). Assessing the sustainability of spatial development decisions. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 20(04), 30–51. https://doi.org/10.32976/stratfuz.2023.34

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok