Hungarian destinations affected by slow tourism - present and future

Szerzők

  • Tünde Mónika Szőke University of Sopron

DOI:

https://doi.org/10.32976/stratfuz.2023.40

Kulcsszavak:

slow tourism, development, systematic literature analysis

Absztrakt

This study examines the scientific publications on slow tourism published in Hungary, focusing on literature covering destinations that have proposed slow tourism as a development direction. The present study includes two thematic maps. The first contains the municipalities and regions where a grassroots initiative related to slow tourism exists. The second map has been extended to include the planned development sites. Based on this, the study recommends how the national tourism managment can integrate slow tourism into the domestic tourism mainstream.

Információk a szerzőről

Tünde Mónika Szőke, University of Sopron

PhD Student, University of Sopron, Alexandre Lamfalussy Faculty of Economics, István Széchenyi Economics And Management Doctoral School

Hivatkozások

Alföld Slow Egyesület. (2023). Alföld Slow Egyesület. Újkígyós. Letöltés dátuma: 2023. 11 11, forrás: https://alfoldslow.hu/

Armadillo Reklámügynökség. (2021. 04 27). Hévíz Marketing és Arculati Stratégia. Budapest. Letöltés dátuma: 2023. 11 16, forrás: https://armadillo.hu/en/blog/arculat-esmarketingstrategia/

B. Pristyák, E., & Zakor-Broda, R. (2021). HAGYOMÁNYOS ÉRTÉKEK, SLOW TURIZMUS VAGY NAGY ATTRAKCIÓ?: A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A NYÍREGYHÁZI BOKORTANYÁK TURIZMUSÁBAN. In T. Gonda (Szerk.), Orfűi Turisztikai Egyesület, A vidéki örökségi értékek szerepe az identitás erősítésében, a turizmus- és vidékfejlesztésben, old.: 178-187. Orfű. Forrás: https://orfu.hu/wpcontent/uploads/A-VID%C3%89KI-%C3%96R%C3%96KS%C3%89GI-%C3%89RT%C3%89KEK-SZEREPE-AZ-IDENTIT%C3%81SER%C5%90S%C3%8DT%C3%89S%C3%89BEN-A-TURIZMUS-%C3%89SVID%C3%89KFEJLESZT%C3%89SBEN-1.pdf

Balaban, E., & Csapody , B. (2023). A „lassú mozgalom” főbb irányvonalai – Turizmus, étkezés és városirányítás. In K. Keller , A turisztikai niche termékek. doi: https://doi.org/10.1556/9789634549147

Balaban, E., & Keller, K. (2023). A lassú turizmus szakirodalmi áttekintése. Turizmus Bulletin. doi: 10.14267/TURBULL.2023v23n2.5

Brandth, B., & Haugen, M. (2011). Farm diversification into tourismeImplications for social identity? Journal of Rural Studies 27, 35-44. doi: 10.1016/j.jrurstud.2010.09.002

Budai és Bartha Tanácsadó Iroda. (2009). Kulturális Turizmusfejlesztési Stratégia. Budapest. Letöltés dátuma: 2023. 11 10, forrás: https://2010-2014.kormany.hu/download/5/6c/20000/Kultur%C3%A1lis_turizmus_fejleszt%C3%A9si_strat%C3%A9gia.pdf#!DocumentBrowse

Budai és Társa Tanácsadó Kft. (2016). Tapolca Gyógyhelyfejlesztési Stratégia. Tapolca. doi:10.1109/JDT.2016.2626171

Chen, Q., & Huang, R. (2019). Understanding the role of local food in sustaining Chinese destinations. Current Issues in Tourism, 22, 544-560. doi:10.1080/13683500.2018.1444020

Citta Slow. (2021). Hogyan csatlakozzunk? Letöltés dátuma: 2021. október 17, forrás: https://www.cittaslow.org/content/how-become

Corrá, F., & Marangoni, I. (2020). Slowfood CE stratégia. Kecskemét. Letöltés dátuma: 2023. 11 12, forrás: https://programme2014-20.interreg-central.eu/Content.Node/TheSlowFood-CE-Strategy-HU.pdf

Cseke , B., Marton, Z., Keller , K., & Birkner , Z. (2019). KIHÍVÁSOK DÉL-ZALA TURIZMUSÁBAN – ESETTANULMÁNY MURAFÖLDE TURISZTIKAI HELYZETKÉPÉRŐL ÉS PERSPEKTÍVÁIRÓL. TURISZTIKAI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI TANULMÁNYOK, 47-63. doi:10.33538/TVT.190401.4

Dankó , L., & Tóth , Z. (2021). Népszerű utazási motivációk és lehetséges válaszok a TokajZemplén desztináció. Szőlő-Levél. Letöltés dátuma: 2023. 11 11, forrás: http://real.mtak.hu/134719/1/DL_TZS_SZOLO-LEVEL_2021_tel.pdf

Dankó, L. (2022). Új turisztikai megközelítések Sárospatak és Zemplén desztináció turizmusában., Sárospataki turizmusfejlesztési tanulmányok. Sárospatak. Letöltés dátuma: 2023. 11 12, forrás: http://real.mtak.hu/id/eprint/141998

Dankó, L. (2023). Helyi termékekre fókuszáló turizmus a körforgásos és fenntartható gazdaságban. In Z. Bene (Szerk.), THE Eszencia – Bor és Tudomány : Fejezetek a Lorántffy Intézet oktatóinak tollából (old.: 86-100). Sárospatak. Letöltés dátuma: 2023.11. 11., forrás: http://real.mtak.hu/164124/1/DL_THEEszencia_BoresTudomany_tanulmanykotet.pdf

Dickinson, J., & Lumdson, L. (2010). Slow travel and slow tourism. London: Earthscan. doi:10.4324/9781849776493

Donka, A. (2021). A lassú turizmus szemlélet megjelenése a vidéki aktív turizmusban. In T. Gonda (Szerk.), Orfűi Turisztikai Egyesület, A vidéki örökségi értékek szerepe az identitás erősítésében, a turizmus- és vidékfejlesztésben, old.: 169-177. Orfű. Letöltés dátuma: 2023. 11 10, forrás: https://orfu.hu/wp-content/uploads/A-VID%C3%89KI-%C3%96R%C3%96KS%C3%89GI-%C3%89RT%C3%89KEK-SZEREPE-AZIDENTIT%C3%81S-ER%C5%90S%C3%8DT%C3%89S%C3%89BEN-ATURIZMUS-%C3%89S-VID%C3%89KFEJLESZT%C3%89SBEN.pdf

Ecorys Magyarország Kft. , Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. . (2015). TERÉZVÁROS Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Budapest. Letöltés dátuma: 2023. 11 16, forrás: https://terezvaros.hu/terezvarosportal/methods/fmFrontendControl/getFile?key=SgMGOscxcrGC5MYzVnW9W1p5GgAtGPlke1Lmnhf603DEn227Yl

Ernszt, I., & Lőrincz, K. (2017). A lassú turizmus mint termékfejlesztési irány. COMITATUS: ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE, 224, 54-59. Letöltés dátuma: 2023. 11 12

EX ANTE Tanácsadó Iroda Kft. (2022). Hódmezővásárhely Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2030. Letöltés dátuma: 2023. 11 14, forrás: https://hodmezovasarhely.hu/wp-content/uploads/2022/06/Melleklet-VarosfejlesztsiStrategia.pdf

Faragóné , S. H., Boros, S., Hamar, J., Kenyeres , Z., Munkácsi , Z., Pataki , Z., & Tuba , L. (2012). Táji-természeti adottságokon alapuló, kétoldalú, közösségi turisztikai stratégiaalkotás az Alsó-Ipoly mentén. In P. Balázs, & É. Konkoly-Gyuró (Szerk.), Nyugatmagyarországi Egyetem Kiadó, V. Magyar Tájökológiai Konferencia Absztraktfüzet, old.: 70. Sopron. Letöltés dátuma: 2023. 11 14, forrás: https://oszkdk.oszk.hu/storage/00/00/51/91/dd/1/MT__K_absztrakt_k__tet_f.pdf

Gretzel, U., Fuchs, M., Baggio, R., Hoepken, W., Law, R., Neidhart, J., . . . Xiang, Z. (2020). eTourism Beyond COVID-19: A Call for Transformative Research. (Z. Xiang, Szerk.) Information Technology & Tourism., 187-203. doi:10.1007/s40558-020-00181-3

Heitmann, S., Robinson, P., & Povey, G. (2011). Slow Food, Slow Cities and Slow Tourism. Research Themes for Tourism. (P. Robinson, S. Heitmann, & P. Dieke, szerk.) CABI. doi:10.1079/9781845936846.0114

Higgins-Desbiolles, F. (2018). Sustainable tourism: Sustaining tourism or something more? Tourism Managment Perspektives, 157-160. Letöltés dátuma: 2021.. január 14., forrás: https://pdf.sciencedirectassets.com/282075/1-s2.0-S2211973617X00056/1-s2.0-S2211973617301319/main.pdf?X-Amz-SecurityToken=IQoJb3JpZ2luX2VjECwaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIF6NRT93xtx1c3PKu9gZJN4Qqqvb%2BdyxjixbJMTYOrxgAiEAj5pQLY6pkFZZWGOVJDkE77xb0fOkg8OAHYNG%2FM2f

HONifo Üzletviteli Tanácsadó Kft. (2021). Gyula Város Desztinációfejlesztési Stratégiája 2021-2025. Gyula. Letöltés dátuma: 2023. 11 14, forrás: https://gyula.hu/wpcontent/uploads/2023/06/Gyula-varos-desztinaciofejlesztesi-strategiaja2021%E2%80%932025.pdf

Ivars-Baidal, J., Celdrán-Bernabeu, M., Femenia-Serra, F., Perles-Ribes, J., & Giner-Sanchez, D. (2021). Measuring the progress of smart destinations: The use of indicators as a management tool. Journal of Destination Marketing & Management. doi:10.1016/j.jdmm.2020.100531

Jankó , F., Oszvald , F., & Nagy , B. (2017). FERTŐD Intergált Településfejlesztési Stratégiája. Fertőd. Letöltés dátuma: 2023. 11 14, forrás: https://www.gyms.hu/data/files/kozgyulesek/2018_11_09_kgy_05_nr_01_mell_fertod_integralt_telepulesfejlesztesi_strategia.pdf

Keller, K. (Szerk.). (2021). A kerékpáros turizmus és ökoturizmus fejlesztési stratégiája a Rákos-patak mentén, az öko-szisztéma szolgáltatások keretrendszerében,. Budapesti Corvinus Egyetem. doi:I 10.14267/978-963-503-895-4

Lackova, A., & Rogovska, V. (2015. május). From slow food to slow tourism. Letöltés dátuma: 2020. november 3, forrás:

https://www.researchgate.net/profile/Vanda_Rogovska/publication/277131464_FROM_SLOW_FOOD_TO_SLOW_TOURISM/links/55620c6108ae9963a11b480a/FROMSLOW-FOOD-TO-SLOW-TOURISM.pdf

Lin, l.-P., Huang, S.-C., & Ho, Y.-C. (2020). Could virtual reality effectively market slow travel in a heritage destination? Tourism Management. doi:10.1016/j.tourman.2019.104027

Losada, N., & Mota, G. (2019. március). 'Slow down, your movie is too fast': Slow tourism representations in the promotional videos of the Douro region (Northern Portugal). Journal of Destination Marketing & Management, 140-149. doi:10.1016/j.jdmm.2018.12.007

Lőrincz, K., Szabó, M., & Agárdi , I. (2023). "SEMMI KÜLÖNÖS? A BAKONY ÉKKÖVEI" TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ ÉS HÁLÓZATOS EGYÜTTMŰKÖDÉS A VEB2023 PROGRAMBAN. (T. Gonda, Szerk.) Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, 41-56. doi:10.15170/TVT.2023.08.01.03

Lumsdon, L., & McGrath, P. (2010). Developing a conceptual framework for slow travel: a grounded theory approach. Journal of Sustainable Tourism, 265-279. doi:10.1080/09669582.2010.519438

Magyar Turisztikai Ügynökség. (2017). Nemzeti turizmusfejlesztési Stratégia. Budapest. Letöltés dátuma: 2023. 11 11, forrás: https://www.edutus.hu/wpcontent/uploads/2020/10/Nemzeti-Turizmusfejlesztasi-Stratagia-2030.pdf

Magyar Turisztikai Ügynökség. (2021. 05). NTS 2030 Turizmus 2.0. Budapest. Letöltés dátuma: 2023. 11 10, forrás: https://mtu.gov.hu/dokumentumok/NTS2030_Turizmus2.0-Strategia.pdf?v=0.159

Med Pearls. (2020). Research study on Slow Tourism international trends and innovations. Forrás: https://south.euneighbours.eu/wp-content/uploads/2022/07/CHAPTER-1-Conceptualization-Trends-on-Sustainable-ST-1.pdf

MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Bt. és EFFIX-Marketing Kft. konzorcium. (2019). IINNOVATÍV TURISZTIKAI TERMÉK TEVÉKENYSÉG KERETÉBEN KÖZÖS KONCEPCIÓ KIDOLGOZÁSA. Körmend. Letöltés dátuma: 2023. 11 19, forrás: https://www.kormend.hu/editor_up/documentumok/Projektek2022/city/kozos_koncepcio_innovativ_turisztikai_termek_citycooperation_II.pdf

MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Bt. és EFFIX-Marketing Kft. konzorcium. (2019. 10). Őriszentpéter Marketing Terv. Őriszentpéter. Letöltés dátuma: 2023. 11 14, forrás: https://www.24cities.eu/wp-content/uploads/2022/06/oriszentpetermarketingterv-citycooperation-ii.pdf

Meng, B., & Choi, K. (2016). The role of authenticity in forming slow tourists' intentions: Developing an extended model of goal-directed behavior. Tourism Management, 397-410. Letöltés dátuma: 2021.. január 14., forrás: https://pdf.sciencedirectassets.com/271716/1-s2.0-S0261517716X00040/1-s2.0-S026151771630111X/main.pdf?X-Amz-SecurityToken=IQoJb3JpZ2luX2VjECwaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIF6NRT93xtx1c3PKu9gZJN4Qqqvb%2BdyxjixbJMTYOrxgAiEAj5pQLY6pkFZZWGOVJDkE77xb0fOkg8OAHYNG%2FM2f

Molnár, N., & Egedy, T. (2020). Turizmusfejlesztéssel a hátrányos helyzetű területek felzárkóztatásáért – Salgótarján és a Karancs-Medves-vidék turisztikai potenciálja. Földrajzi Közlemények , 43– 64. doi:https://doi.org/10.32643/fk.144.1.4

Moore, K. (2012). On the Periphery of Pleasure: Hedonics, Eudaimonics and Slow Travel. In S. Fullagar, K. Markwell, & E. Wilson, Slow Tourism (old.: 25-35). Bristol: Channel View Publications. doi:10.21832/9781845412821-005

MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt., Hübner Tervező Kft., Fact Intézet. (2015). SZIGETVÁR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Szigetvár. Letöltés dátuma: 2023. 11 12, forrás: https://www.szigetvar.hu/sites/default/files/szigetvar_its_151029.pdf

Nagy , K., Marien , A., Papp , A., & Piskóti , I. (2021). TURIZMUSFEJLESZTÉSI TERVEZÉS ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA − LEHETŐSÉGEK SZIKSZÓ SZÁMÁRA. In A. Marien (Szerk.), HELYI ERŐFORRÁSOKRA ÉPÜLŐ KIS LÉPTÉKŰ

TURIZMUSFEJLESZTÉS – A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MINT MINŐSÉGI ÉLETTÉR FEJLESZTÉSE (old.: 23-39). Letöltés dátuma: 2023. 11 14, forrás: https://szikszo.hu/upload/userupload/8/files/tanulmanykotet_HU_osszefuzott.pdf

Oh, H., Assaf, A., & Baloglu, S. (2014). Motivations and Goals of Slow Tourism. Journal of Travel Research. doi:DOI: 10.1177/0047287514546228

Pécsek, B. (2014). Gyorsuló idő, lassuló turizmus: a lassú tuirzmus modellezése. (2014). Budapest: Magyar Turizmus Zrt. Letöltés dátuma: 2020. október 31, forrás: https://mtu.gov.hu/documents/prod/TB2014-1-_teljeskiadvany.pdf

Pécsek, B. (2018). A lassú turizmus mint a városi turisztikai desztinációk fejlesztésének fenntartható alternatívája. Disszertáció. Gödöllő. doi:10.14751/SZIE.2018.045

Pécsek, B. (2019). In A. Irimiás, M. Jászberényi, & G. Michalkó, A turisztikai termékek innovatív fejlesztése. Budapest: Akadémia Kiadó. doi:10.1556/9789634544081

Pécsek, B. (2022). Lokális hálózatok szerepe a külvárosi turizmusban – A Wekerletelep mikro klaszter modellje. In T. Rátz , G. Michalkó , & M. Zsarnóczky (szerk.), Együttműködés, partnerség, hálózatok a turizmusban. Székesfehérvár–Budapest,: Kodolányi János Egyetem, CSFK Földrajztudományi Intézet, Magyar Földrajzi Társaság. Forrás: http://real.mtak.hu/145205/1/Turizmus_Akademia_11_2022.pdf

Piskóti , I., Nagy , K., Marien , A., & Papp , A. (2022). DESZTINÁCIÓMARKETING – ABAÚJ STRATÉGIA MODELLALKOTÓ INSPIRÁCIÓI. (T. Gonda, Szerk.) Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, 35-56. doi:10.15170/TVT.2022.07.01.03.

Piskóti István, alpolgármester Döbrönte Katalin, Ex-Act Projekt Tanácsadó Iroda, Paksi Szilvia,. (2022). Szikszó Város Önkormányzatának Integrált Városfejlesztési Startégiája 2022-2027. Szikszó. Letöltés dátuma: 2023. 11 14, forrás: https://szikszo.hu/upload/userupload/5/files/Sziksz%C3%B3_ITS_2022_v%C3%A9lem%C3%A9nyez%C3%A9si_1.pdf

Piskóti, I., Marien, A., Papp , A., & Nagy, K. (2023). Slow és turizmus - a kisvárosfejlesztési alternatíva!? MARKETING ÉS MENEDZSMENT, 55-64. doi: https://doi.org/10.15170/MM.2023.57.KSZ.02.06

Pro Via’91 Kft. – 2014, : TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. (2022). Kapuvár Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2021-2027. Kapuvár. Letöltés dátuma: 2023. 11 11, forrás: https://www.kapuvar.hu/_site/doc/catalog312612/its_1.sz_modositasa_2022_julius.pdf

Pro Via’91 Kft. (2015). KESZTHELY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Keszthely. Letöltés dátuma: 2023. 11 12, forrás: https://onkormanyzat.keszthely.hu/wp-content/uploads/document_library/keszthelyvaros-onkormanyzata/koncepciok-tervek/kvo_koncepcioktervek_integralt_telepulesfejlesztesi_strategia_1_sz_mod-koncepciok-tervek.pdf

Raffay, Z. (2021). Fenntarthatóság a turizmusban és a felelős turizmus (A globális, lokális és a glokális turizmus jelenlegi szerepe és jövője elméleti és gyakorlati megközelítésben. kötet). (J. Csapó , & S. Végh, szerk.) Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézet. doi:10.15170/MG.2020.15.04.01

Serdana, Z., Maccarone-Eaglen, A., & Sharifi, S. (2020). Conceptualising slow tourism: a perspective from Latvia. Taylor & Francis Online. doi: 10.1080/02508281.2020.1726614

Shang, W., Qiao, G., & Chen, N. (2020). Tourist experience of slow tourism: from authenticity to place attachment – a mixed-method study based on the case of slow city in China. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 170-188. doi:10.1080/10941665.2019.1683047

Slow Budapest. (2023). A Slow Budapestről. Budapest. Letöltés dátuma: 2021. december 11, forrás: https://slowbudapest.com/a-slow-budapestrol/

Slow Food International. (2023). Convivia and communities in Hungary. Olaszország. Letöltés dátuma: 2023. 11 14, forrás: https://www.slowfood.com/nazioni-condotte/hungary/

Szőke , T. (2016). Újkígyós Város Turizmusfejlesztési Stratégiája 2016-2025. Újkígyós. Letöltés dátuma: 2023. 11 10, forrás: https://ujkigyos.hu/wpcontent/uploads/2008/07/userfiles_turizmusfejlesztesi_strategia_2016._ujkigyos_vegleges.pdf

Szőke, T. (2021). Az új turisztikai térségek. Hogyan tovább? In T. Czeglédy, & R. Resperger (Szerk.), Soproni Egyetem Kiadó, VÁLSÁG ÉS KILÁBALÁS: INNOVATÍV MEGOLDÁSOK, old.: 462-477. Sopron. Letöltés dátuma: 2023. 11 14, forrás: http://publicatio.unisopron.hu/2096/1/SOELKKConferenceProceedings2020.11.05.pdf#page=462

Szőke, T. (2022). Az „Alföld Slow térség” versenyképességének vizsgálata. (old.: 107-118). Sopron: Soproni Egyetem Kiadó. doi:10.35511/978-963-334-411-8_s2_Szoke

Szőke, T. (2022). Lassú turizmus. In J. Grotte, & G. Judit (Szerk.), Új trendek és jó gyakorlatok a a fenntartható turizmus piacán, különös tekintettel a nemzeti- ás geoparkokra (1. kiad.). Budapest: Információs Társadalomért Alapítvány, Soproni Egyetem. Letöltés dátuma: 2023. 09 10, forrás: https://infota.org/wp-content/uploads/2022/11/uj-trendekes-jo-gyakorlatok-a-fenntarthato-turizmus-piacan-kulonos-tekintettel-a-nemzeti-esgeoparkok-szerepere-1.pdf

Szőke, T. (2022). Lassú turizmus. In J. Grotte, & G. Judit (Szerk.), Új trendek és jó gyakorlatok a fenntartható turizmus piacán, különös tekintettel a nemzeti- ás geoparkokra (1. kiad.). Budapest: Információs Társadalomért Alapítvány, Soproni Egyetem. Letöltés dátuma: 2023. 09 10, forrás: https://infota.org/wp-content/uploads/2022/11/uj-trendekes-jo-gyakorlatok-a-fenntarthato-turizmus-piacan-kulonos-tekintettel-a-nemzeti-esgeoparkok-szerepere-1.pdf

Szőke, T., & Alföld Slow Egyesület. (2023). Alföld Slow Stratégia. Újkígyós. Letöltés dátuma: 2023. 11 12, forrás: https://alfoldslow.hu/alfold-slow-strategia/

Városkutatás Kft, Tosics Iván Ekler Építész Kft, Ekler Dezső, Csizmady Adrienne Jassó Építészműhely Kft, Jassó Sándor, Kiss Borbála Xellum Kft, Puczkó László Soóki-Tóth Gábor egyéni vállalkozó Mobilissimus Kft, Gertheis Antal, Szabó Noémi. (2021. 04. 28). Szentendre Város Turisztikai Koncepció-terve . Letöltés dátuma: 2023. 11 11, forrás: https://szentendre.hu/wp-content/uploads/2021/05/SZENTENDRETURISZTIKAI-KONCEPCIO_melleklettel-210428.pdf

Wettstein , D. (2013). A Balaton-part urbánus beépítési formái és a lassú turizmus. In É. Konkoly-Gyuró, Á. Tirászi, & G. Nagy (Szerk.), Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, (old.: 237). Sopron. Letöltés dátuma: 2023. 11 16, forrás: https://core.ac.uk/download/pdf/50569381.pdf

Wondirad, A., Kebete, Y., & Li, Y. (2021). Culinary tourism as a driver of regional economic development and socio-cultural revitalization: Evidence from Amhara National Regional State, Ethiopia. Journal of Destination Marketing & Management. doi:10.1016/j.jdmm.2020.100482

Xiao, Y., & Watson, M. (2017. 08 28). Guidance on Conducting a Systematic Literature Review. doi:https://doi.org/10.1177/0739456X17723971

Zago, M. (Szerk.). (2011). Guidelines for slow tourism. Letöltés dátuma: 2023. 09 17, forrás: https://www.slow-tourism.net/contentsite/docs/Guidelines_Eng.pdf

##submission.downloads##

Megjelent

2023-12-14

Hogyan kell idézni

Szőke, T. M. (2023). Hungarian destinations affected by slow tourism - present and future. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 20(04), 110–125. https://doi.org/10.32976/stratfuz.2023.40

Folyóirat szám

Rovat

Rövid tanulmány