Strategic autonomy of the EU in the light of CSDP and the changing world order

Szerzők

  • Dóra Gyarmati-Szijj Budapest Metropolitan University
  • Péter Rada Budapest Metropolitan University

DOI:

https://doi.org/10.32976/stratfuz.2024.17

Kulcsszavak:

EU, CSDP, world order, strategic autonomy

Absztrakt

The development of the European Union’s activity as a security actor is closely linked to the need for global capacity for action in this domain, with a clearly “softer” role definition than NATO, which is derived from a collective security concept. The aim of this study is to identify how and under what circumstances the European Union’s self-definition in the field of security and defense policy has evolved, how it has attempted to make the EU be present in the changing world order as an independent actor asserting its strategic autonomy with a specific voice. The paper looks back not only on the development of the EU security and defense policy, but also highlights the two decades of Hungarian operational involvement in it. Our central assumption is that the strengthening of the EU’s strategic autonomy, in which CSDP is one of the core instruments, cannot be avoided amid the challenges of the modern era if the EU wants to preserve its competitiveness and adaptive responsiveness.

Szerző életrajzok

Dóra Gyarmati-Szijj, Budapest Metropolitan University

Security policy analyst, international coordinator at the Budapest Metropolitan University

Péter Rada, Budapest Metropolitan University

Vice Rector for International Affairs at the Budapest Metropolitan University, PhD in political sciences and habilitation in public administration sciences

Hivatkozások

A magyar EU-elnökség prioritásai. URL: https://2010-2014.kormany.hu/download/a/d1/10000/A%20magyar%20EU-eln%C3%B6ks%C3%A9g%20priorit%C3%A1sai.pdf

A Strategic Compass for Security and Defence. European Union External Action. URL: https://www.eeas.europa.eu/eeas/strategic-compass-security-and-defence-1_en

A Tanács programja (10597/2023). URL: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10597-2023-INIT/hu/pdf

ATLANTIC COUNCIL, 2023. The hits and misses in Germany’s new national security strategy. Atlantic Council. 2023. june 14. URL: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/experts-react/the-hits-and-misses-in-germanys-new-national-security-strategy/

BOGUSLAWSKA, H. (2013): Co-operation with Third States and International Organisations. In.: REHRL, J. – WEISSERTH, H.B. (eds.): Handbook on CSDP – The Common Security and Defence Policy of the European Union.

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, 2023. In einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen. URL: https://www.nationalesicherheitsstrategie.de/Sicherheitsstrategie-DE.pdf

Capacity4dev. URL: https://capacity4dev.europa.eu/groups/public-fragility/info/eus-comprehensive-approach-external-conflict-and-crises_en

Elnökségi trió programja. URL: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10597-2023-INIT/hu/pdf

EU CSDP missions and operations. URL: https://www.eeas.europa.eu/eeas/missions-and-operations_en

EU Rapid Deployment Capacity. European Union External Action. URL: https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-rapid-deployment-capacity-0_en

EURÓPAI BIZOTTSÁG, 2023. State of the Union. URL: https://state-of-the-union.ec.europa.eu/document/download/2eb4f0c4-58f5-49c9-b0ae-be9ecffe2b19_hu?filename=2023%20SOTEU%20Achievements%20and%20Timeline_HU_0.pdf

FUKUYAMA, F. (1993): The End of History and the Last Man. London: Harper Perennial

GÁLIK, Z. (2010) A közös európai kül- és biztonságpolitika történelmi tapasztalatai és a Lisszaboni Szerződés. Grotius. URL: http://www.grotius.hu/doc/pub/MVVYUP/73%20galik%20zoltan.pdf

Global Gateway, URL: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_en

Hungary’s EU Presidency: What can conceivably be achieved? https://balkaninsight.com/2023/08/08/hungarys-eu-presidency-what-can-conceivably-be-achieved/

HUNTINGTON, S. P. (2015): A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Budapest: Európa Könyvkiadó

IKENBERRY, J. G. (2020): A World Safe for Democracy, New Haven: Yale University Press. https://doi.org/10.12987/9780300256093

KAGAN, R. (2022): A dzsungel visszavág, Budapest: AJTK

KANT, I. (1998): Zum Ewigen Frieden, Berlin: Phillip Reclam

KOLLER, B. (2012): A differenciált integráció gyakorlati és elméleti vonatkozásai. Politikatudományi Szemle. XXI. 2021/1 32-57.

LINDSTROM, G. (2013): European Integration: Post World War II to CSDP. In.: REHRL, J. – WEISSERTH, H.B. (eds.): Handbook on CSDP – The Common Security and Defence Policy of the European Union.

MEARSHEIMER, J. J. (2018): The Great Delusion, New Haven: Yale University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv5cgb1w

MENON, S. (2022): Nobody Wants the Current World Order. Foreign Affairs. URL: https://www.foreignaffairs.com/world/nobody-wants-current-world-order

NAGY, S. (2020): Az Európai Unió Szomáliai Kiképző Missziója 2010-2019 között. Nemzet és Biztonság, 2020/3. sz. https://doi.org/10.32576/nb.2020.3.5

NÉMETH, CS. (2018): Egy európai vívmányról: Az Európai Unió polgári válságkezelési tevékenysége, különös tekintettel Koszovóra. PTE ÁJK Doktori Iskola, tézis

PESCO official website, URL: https://www.pesco.europa.eu/about/

PONGRÁCZ A. – RADA, P. (2023): Az államépítés relevanciája a 21. század harmadik évtizedében. Külügyi Szemle, 2023/2, 78-94. https://doi.org/10.47707/Kulugyi_Szemle.2023.2.4

RADA, P. (2023): Ukrajna és a világrend. MKI Elemzés, KE-2023/24. https://doi.org/10.32576/nb.2020.3.5 URL: https://kki.hu/wp-content/uploads/2019/05/KE_2023_24_UA_Ukrajna_es_vilagrend_Rada.pdf

RADA, P. – STEPPER, P. (2023): A liberális rend szürRealizmusa: amerikai belpolitikai trendek, választások és külpolitikai várakozások. KKI Elemzések KE-2023/3. 1-9. https://doi.org/10.47683/KKIElemzesek.KE-2023.03 URL: https://kki.hu/wp-content/uploads/2019/05/KE_2023_03_US_A_liberalis_rend_RBSP.pdf

RADA, P. – VARGA, Á. M. (2023): Liberális világrend vagy új hidegháború? Az amerikai–kínai kapcsolatok alakulása. Külügyi Szemle 22(3). 3-23. https://doi.org/10.47707/Kulugyi_Szemle.2023.3.01

RADA, P. – NYILAS, L. (2023): Europe Whole and Free and the Global Zeitenwende. Európai Tükör, (16) 2, pp. 73-88. https://doi.org/10.32559/et.2023.2.5

ROCKOFF, H., 1998. The Peace Dividend in Historical Perspective. The American Economic Review, 88(2), 46–50. http://www.jstor.org/stable/116890

SCHOLZ, O. (2023): The Global Zeitenwende. Foreign Affairs, (102) 1, 22–38.

SCHOPPENHAUER, A. (2009). Die Welt als Wille und Vorstellung. München: Anakonda Verlag

SIKORSKI, R. (2023): Europe’s Real Test Is Yet to Come. Foreign Affairs. 102(4) 66-77.

SZÁSZ, M. (2019): A Magyar Honvédség részvétele az Európai Unió által vezetett kiképzőmisszióban Maliban. Honvédelmi Szemle, 2019/6. sz. https://doi.org/10.35926/HSZ.2019.6.5

Történelmi pillanat a missziós szerepvállalásunkban URL: https://honvedelem.hu/hirek/tortenelmi-pillanat-a-misszios-szerepvallalasunkban.html

TÓTH, K. (2022): Líbia és az EUNAVFOR Med Irini – művelet a békéért. Felderítő Szemle, 2022/1.

WALTZ, K. (2010): Theory of International Politics, Long Grove, IL: Waveland Press

ZAKARIA, F. (2011): The Post-American World, New York: The New York Times

##submission.downloads##

Megjelent

2024-07-04

Hogyan kell idézni

Gyarmati-Szijj, D. ., & Rada, P. . (2024). Strategic autonomy of the EU in the light of CSDP and the changing world order. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 21(02), 46–59. https://doi.org/10.32976/stratfuz.2024.17