Human Resource Assessment and Sustainability - Investigating the Measurability of Human Activity

Szerzők

  • Dániel Róbert Szabó Széchenyi István University
  • Anita Borzán Budapest Business University
  • Bernadett Szekeres Eötvös Lóránd University (ELTE)
  • Karina Szászvári Budapest Business University

DOI:

https://doi.org/10.32976/stratfuz.2024.22

Kulcsszavak:

sustainability, inequality, human resources

Absztrakt

Sustainability, as a complex set of goals, has many possible interpretations and approaches the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) set out in the document have 169 sub-goals, of which Goal 10 is "reduced inequalities". There are 10 sub-goals linked to this goal, the first of which is aimed at reducing income inequality. Employers have direct responsibility and considerable leeway to develop fair wage systems. For HR professionals, the practical implementation of this is a major task, and their knowledge can therefore be a key factor in achieving SDG 10. In our research, we sought to answer the question of what future HR professionals know about the accounting measurability of human performance and how they assess its monetary valuation. In our view, HR professionals who are aware of the issues of human performance measurement and recognize the fundamental problems can play a significant role in meeting SDG 10. In our primary research, we surveyed 448 undergraduate human resources students from early December 2022 to the end of January 2023 using an online questionnaire. The questionnaire contains closed and open questions in addition to demographic data. Our research shows that the value of human activity is not well expressed in monetary terms, which implies that wages and the value of work are not closely related.

Szerző életrajzok

Dániel Róbert Szabó, Széchenyi István University

PhD, Assistant Professor, Széchenyi István University, Kautz Gyula Faculty of Economics, Department of Statistics, Finances and Controlling

Anita Borzán, Budapest Business University

PhD, Associate Professor, Budapest Business University Faculty of Finance and Accountancy, Department of Accountancy

Bernadett Szekeres, Eötvös Lóránd University (ELTE)

PhD, Lecturer, Eötvös Loránd University Faculty of Economics

Karina Szászvári, Budapest Business University

PhD, Associate Professor, Head of Department, Budapest Business University Faculty of Finance and Accountancy, Department of Leadership and Human Resource Development

Hivatkozások

AL ZAROONI, K.-ZAKARIA, R.-ABIDIN, N.I.-KHAN, J.S.-SHAMSUDDIN, S.M.-SAHAMIR, S.R.-ABAS, D.N. (2022): A Review of Joint Management Body and Life Cycle Cost Analysis for Green Building Project Facilities Management, Chemical Engineering Transactions, 97, 439-444. https://doi.org/10.3303/CET2297074

AMIT, R.-BELCOURT, M. (1999): Human resources management processes: a value-creating source of competitive advantage, European Management Journal, 17(2), 174-181. https://doi.org/10.1016/S0263-2373(98)00076-0

ARMSTRONG, M. (2018): Strategic human resource management: a guide to action, Kogan Page, London and Philadelphia https://www.usb.ac.ir/FileStaff/5912_2018-10-6-18-43-1.pdf

BACSUR K.-BODA GY. (2006): Személyügyi kontrolling, Perfekt, Budapest

BAKACSI GY. (2004): Szervezeti magatartás és vezetés. Aula Kiadó, Budapest

BAKACSI GY.-BOKOR A.-CSÁSZÁR CS.-GELEI A.-KOVÁTS K.-TAKÁCS S. (2006): Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest

BASRI, N.M.-SHARAAI, A.H.-ARSYAD, M.M.-PONRAHONO, Z. (2022): Community Practice in Low Carbon Lifestyle Towards Sustainable Development Goals in Kuala Lumpur. Chemical Engineering Transactions, 97, 349-354. https://doi.org/10.3303/CET2297059

BEER, M.-SPECTOR, B.-LAWRENCE, P.R.-MILLS, D.Q. (1984): Managing Human Assets: The Groundbreaking Harvard Business School Program. New York, NY, Free Press

BODA GY. (2008): A tudástőke kialakulása és hatása a vállalati menedzsmentre. Információs Társadalomért Alapítvány, Budapest

CRUZ, D.E.-TAN, R.R. (2022): A Supply Chain Optimization Model Considering Cost and Water Footprint. Chemical Engineering Transactions, 97, 301-306. https://doi.org/10.3303/CET2297051

CSEHNÉ PAPP I. – NAGY CS. – KARÁCSONY P. (2021): Az emberi erőforrás menedzsment szerepe a fenntartható fejlődésben. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 18(3), 103-112. https://doi.org/10.32976/stratfuz.2021.45 https://www.strategiaifuzetek.hu/files/673/Strategiai+fuzetek+2021-3_103.pdf

CSUGÁNY J. – TÁNCZOS T. (2018): A humán erőforrás technológiai fejlődésben betöltött szerepének mérési sajátosságai. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 15(1), 30-42. https://www.strategiaifuzetek.hu/files/268/30_2018-1-1Strategiai+fuzetek_2018_1.pdf

CSUTORA M.-HARANGOZÓ G.-SZIGETI C. (2022): Sustainable Business Models-Crisis and Rebound Based on Hungarian Research Experience. Resources, 11(12), 107. https://doi.org/10.3390/resources11120107

DRUSZA T. (2018): Stratégiai emberi erőforrás-menedzsment nemzetbiztonsági területen. Belügyi Szemle, 66(2), 60-76. https://doi.org/10.38146/BSZ.2018.2.4

EDVINSSON, L.-MALONE, M. (1997): Intellectual Capital, Harper Collins, New York

GYÖKÉR I. (2004): A vállalat szellemi tőkéje - számolatlan vagyon. Harvard Business Manager, 6(6), 48-58.

GYŐRI ZS.-CSILLAG S. (2019): Vállalati felelősségvállalás és fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatása: külön múlt – közös jövő? - 2. rész: A fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatása a CSR-szakirodalomban és a gyakorlatban. Vezetéstudomány, 50(7-8), 16-30. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.07.02

GYŐRI ZS.-KAHN, Y.-SZEGEDI K. (2021): Business Model and Principles of a Values-Based Bank-Case Study of MagNet Hungarian Community Bank. Sustainability, 13(16), 9239. https://doi.org/10.3390/su13169239

HARANGOZÓ T. (2020): Integrating human capital into corporate strategic performance management: Practical challenges and implications from the leader’s perspective. Vezetéstudomány/Budapest Management Review, 51(5), 51–64. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.05.05

HITT, M.A.-HOSKISSON, R.E.-HARRISON, J.S.-SUMMERS, T.P. (1994): Human Capital and Strategic Competitiveness in the 1990s. Journal of management development, 13(1), 35-46. https://doi.org/10.1108/02621719410050174

KISSNÉ ANDRÁS K. (2010): Humán kontrolling a gyakorlatban. https://www.hrportal.hu/hr/human-kontrolling-a-gyakorlatban-20101005.html

KAROLINY M-NÉ (szerk.) – POÓR J. (szerk.) (2010): Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv: Rendszerek és alkalmazások. Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft.

KOCSIS T. (2001): A materializmustól a teljes emberig - A fogyasztás önkéntes csökkentéséről a nyugati társadalmakban. Kovász, 5(3-4), 101-136. https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/243/1/teljes_emberig.pdf

LAÁB Á. (2006): Számviteli alapok. TYPOTEX, Budapest

LIPTÁK K.-HORVÁTH K. (2018): Társadalmi innovációk szerepe a foglalkoztatáspolitikában és a vidékfejlesztésben. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 15(3), 55-68. https://www.strategiaifuzetek.hu/files/291/55_2018-3Strategiai+fuzetek+2018-3.pdf

LIPTÁK K. (2017): Települési humán potenciál vizsgálata Magyarországon. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 14(2), 55-64. https://www.strategiaifuzetek.hu/files/131/2017-2-4.pdf

MUSINSZKI Z.-NÁCSA CS. (2021): Kontroller feladatok és kompetenciák – egy munkaerőpiaci felmérés eredményei. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 18(különszám), 126-135. https://doi.org/10.32976/stratfuz.2021.11 https://www.strategiaifuzetek.hu/files/215/SF-2021-k_126.pdf

RADÁCSI L. (2021): Felelős és fenntartható vállalat. SALDO, Budapest

SHARAAI, A.H.-MASRI, M.F.-KALVANI, S.R. (2022): The Social Impact Study through the Life Cycle of Rice Production at Selangor, Malaysia. Chemical Engineering Transactions, 97, 517-522. https://doi.org/10.3303/CET2297087

STEWART, T.A. (2002): The Wealth of Knowledge. Nicholas Brealey Publishing, London

SVEIBY, K.E. (2001): Szervezetek új gazdagsága: a menedzselt tudás. KJK KERSZÖV, Budapest

SZENNAY Á.-SZIGETI C.-KOVÁCS N.-SZABÓ D.R. (2019): Through the Blurry Looking Glass—SDGs in the GRI Reports. Resources, 8(2), 101, MDPI AG. Retrieved from https://doi.org/10.3390/resources8020101

SZIGETI C.-REMSEI S.-BÁNDY K. (2023): What are the Young People’s Perceptions of the Circular Economy? In Conference Proceedings of the 7th FEB International Scientific Conference: Strengthening Resilience by Sustainable Economy and Business - Towards the SDGs. 455-462. https://doi.org/10.18690/um.epf.3.2023.50

TIAN, R.-HOY, Z.X.-WOON, K.S.-HANAFIAH, M.M.-LIEW, P.Y. (2022): Socio-economic Correlation Analysis of E-waste and Prediction of E-waste Generation via Back-propagation Neural Network. Chemical Engineering Transactions, 97, 397-402. https://doi.org/10.3303/CET2297067

##submission.downloads##

Megjelent

2024-07-04

Hogyan kell idézni

Szabó, D. R. ., Borzán, A. ., Szekeres, B. ., & Szászvári, K. . (2024). Human Resource Assessment and Sustainability - Investigating the Measurability of Human Activity. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 21(02), 118–127. https://doi.org/10.32976/stratfuz.2024.22