Criminal liability of collective entities – the Polish perspective

Authors

  • Beata Baran-Wesolowska PhD, Hab., Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University, Poland

DOI:

https://doi.org/10.46941/2023.e2.8

Keywords:

Internal investigation, criminal liability, legal persons’ criminal liability, companies’ criminal liability, corporations’ criminal liability, collective entitles criminal liability

Abstract

This paper aims to present the Polish perspective on the criminal liability of collective entities. The author refers to the legal nature of the criminal liability of collective entities. Also, the material prerequisites for the criminal liability of companies are scrutinized in this article. The legal status of companies’ internal investigation in the context of criminal liability of collective entities is also discussed.

References

Filar, M. (2006) in Filar, M., Kwaśniewski, Z., Kala, D. (eds.) Komentarz do ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Torun: Dom Organizatora.

Mik, B. (2003) ‘Charakter prawny odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w świetle ustawy z dnia 28 października 2002 r’, Przegląd Sądowy, No. 7–8, pp. 49-65

Ministry of Justice (2022), Justification of the government's draft amendment to the act on the liability of collective entities for acts prohibited under penalty [Online]. Available at: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12363700/12908952/12908953/dokument572980.pdf (Accessed: 15 March 2023).

Namysłowska-Gabrysiak, B. (2004) Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Kraków :Wydawnictwo Zakamycze.

Pawluczuk-Bućko, P. (2021) ‘Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w kontekście nadchodzących zmian legislacyjnych – kilka uwag', Studia Prawnoustrojowe, 52(2), pp. 373-386; https://doi.org/10.31648/sp.6578.

Pniewska, M. (2010) ‘Problematyka charakteru prawnego odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w prawie polskim’, Studia Iuridica Toruniensia. Online. 1 June 2010. Vol. 6, pp. 182-206; https://doi.org/10.12775/SIT.2010.008.

Waltoś, S. (2003) ‘Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych – stary problem legislacyjny na nowo’ in Łopatka, A., Kunicka-Michalska, B., Kielwicz, S. (eds.) Prawo. Społeczeństwo. Jednostka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu. Warsawa: ABC, pp. 396–406.

Downloads

Published

2024-07-12

How to Cite

Baran-Wesolowska, B. (2024). Criminal liability of collective entities – the Polish perspective. European Integration Studies, 19(2). https://doi.org/10.46941/2023.e2.8

Issue

Section

Articles - Section I.