The crime of budget fraud and problems of error in Hungarian criminal law

Authors

  • Judit Jacsó Full professor, Institute of Criminal Sciences, Department of Criminal Law and Criminology, University of Miskolc, Hungary
  • Ferenc Sántha Associate professor, Institute of Criminal Sciences, Department of Criminal Law and Criminology, University of Miskolc, Hungary

DOI:

https://doi.org/10.46941/2023.e2.9

Keywords:

Criminal law, error in general, error of law, error of fact, error of the social danger of the act, tax evasion, tax fraud, budget fraud, economic crisis

Abstract

Taking account of the importance of combating budget fraud and tax evasion, this article aims to examine the topic of error in general and in the case of tax evasion. After a brief introduction, the article is divided into two main parts. Firstly, in order to understand the relevant issues, the models of regulation of tax crimes in Europe are outlined, including Hungary's national legislation on the crimes of budget fraud, which can be a good example of effectively combating against tax evasion in the field of substantial criminal law. Secondly, error as a ground for excluding criminal liability in general and in the case of tax fraud is presented and discussed, with particular reference to the issues of error of law, error of fact and, finally, misjudging the social danger of the offence.

References

Ambrus, I. (2020) ‘A koronavírus-járvány és a büntetőjog’, MTA Law Working Papers, 2020/5, [Online]. Available at: https://jog.tk.hu/mtalwp/a-koronavirus-jarvany-es-a-buntetojog?download=pdf (Accessed: 01 October 2023).

Badar, M. E. (2005) ‘Mens rea – Mistake of Law & Mistake of Fact in German Criminal Law’, A Survey for International Criminal Tribunals, International Criminal Law Review 5, pp. 203-246; https://doi.org/10.1163/1571812054127790.

Blaskó., B., Lajtár, I., Elek., B. (2013) ‘A büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okok’, in Polt, P. (ed.) Új Btk. Kommentár, Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, pp. 137-147.

Blomsma, J. (2012) Mens rea and defences in European criminal law. Maastricht University; https://doi.org/10.26481/dis.20121011jb.

Bülte, J. (2019) ‘Vorsatz und Fahrlässigkeit’ in M. Adick, J., Bülte (eds.) Fiskalstrafrecht, Straftaten gegen staatliche Vermögenswerte. Heidelberg: C.F. Müller, pp. 176-217.

Bülte, J. (2013) ‘Der Irrtum über das Verbot im Wirtschaftsstrafrecht‘, Neu Zeitschrift für Strafrecht, Vol. 2, pp. 65-72.

Rainer, B., Roman, L. (2017) ‘B.1. Abgabenhinterziehung (Art.33)‘, in L., Roman, B., Rainer, K., Robert (eds.) Handbuch Finanzstrafrecht, Wien: Linde, pp. 438-575.

Rainer, B., Roman, L. (2017) ‘B.8. Abgabenbetrug (Art. 33)‘, in L., Roman, B., Rainer, K., Robert (eds.) Handbuch Finanzstrafrecht, Wien: Linde, pp. 634-674.

Dannecker G., Oswald J. (2007) Steuerstrafrecht in Europa und den Vereinigten Staaten, Wien: Linde.

Dannecker G. (2007) ‘Art. 1 StGB’, in H., W., Laufhütte, R., Rissing-van Saan, T., Klaus (eds.) Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar. I, Berlin: De Gruyter, pp. 57-322.

Dannecker G. (2015) ‘Europäisierung und Internationalisierung des Steuerstrafrechts’ in R., Mellinghoff (ed.) Steuerstrafrecht an der Schnittstelle zum Steuerrecht, DStJG Veröffentlichungen der Deutschen Steuerjuristischen Gesellschaft eV, 38, Köln: Otto Schmidt, pp. 373-439; https://doi.org/10.9785/9783504384746.

Dannecker G. (2019) ‘The fight against VAT fraud in Germany’ in Á., Farkas, D., Gerhard, J., Jacsó (eds.) Criminal Law Aspects of the Protection of the Financial Interests of the European Union with particular emphasis on the national legislation on tax fraud, corruption, money laundering and criminal compliance with reference to cybercrime. Budapest: Wolters Kluwer, pp. 103-111 [Online]. Available at: https://hercule.uni-miskolc.hu/files/5694/Criminal_law_protection_fedellel.pdf (Accessed: 1 October 2023)

Dan-Cohen, M. (1984) ‘Decision Rules and Conduct Rules: On Acoustic Separation in Criminal Law’, Harvard Law Review, 97(3), pp. 625-677.

Elek, B. (2009) ‘Juris ignorantianon excusat? A jogi tévedés megítélése a gazdasági büntetőperekben’, Rendészeti Szemle, Vol. 7-8, pp. 96-109.

Elek, B. (2018) ‘A ’jogi tévedés’ a természetkárosítás bűncselekménnyel összefüggésben’, Acta Universitatis Szegediensis: acta juridica et politica, 81, pp. 225-236.

Elliott, C. (2000) ’A Comparative Analysis of Defences in English and French Criminal Law‘, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, Vol. 8/4, pp. 319-326.

Fodor, B., G. (2017) ’Az ÁFA-csalások büntetőjogi megítélésének elméleti és gyakorlati kérdései‘, in Domokos, A. (ed.) A költségvetés büntetőjogi védelme, Budapest, pp. 90-111.

Gál, I., L. (2007) Gazdasági büntetőjog közgazdászoknak. Budapest: Akadémiai.

Gellér, B., J. (2008) A magyar büntetőjog tankönyve I. Általános tanok. Budapest: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Gula, J. (2020) ’A költségvetést károsító bűncselekmények’, in I., Görgényi, J., Gula, T., Horváth, J., Jacsó, M., Lévay, F., Sántha, E., Váradi Magyar büntetőjog. Különös rész. Budapest: Wolters Kluwer Hungary, pp. 761-780.

Cs., Hati (2012) ’A társadalomra veszélyességben való tévedés’, Büntetőjogi Szemle, Vol. 3, pp. 11-18.

Jacsó, J., Udvarhelyi B. (2019) ’Theoretical questions of the fight against budget fraud (VAT-fraud) in Hungary’ in Á., Farkas, G., Dannecker, J., Jacsó (eds.): Criminal Law Aspects of the Protection of the Financial Interests of the European Union with particular emphasis on the national legislation on tax fraud, corruption, money laundering and criminal compliance with reference to cybercrime. Budapest: Wolters Kluwer, pp. 128-137 [Online]. Available at: https://hercule.uni-miskolc.hu/files/5694/Criminal_law_protection_fedellel.pdf (Accessed: 5 September 2023)

Jacsó, J. (2017a) ’Die Wirkung der Wirtschaftskrise auf das Steuerstrafrecht in Europa anhand des Beispiels von Ungarn’ in C.D., Spinellis, N., Theodoaki, E., Billis, G., Papadimitrakopoulos (eds.) Europe in Crisis: Crime, Criminal Justice, and the Way forward. Essays in Honour of Nestor Courakis. Athens: Ant N Sakkoulas Publishers LP, pp.1327-1349 [Online]. Available at: http://crime-in-crisis.com/en/wp-content/uploads/2017/06/65-JUDIT-KOURAKIS-FS_Final_Draft_26.4.17.pdf (Accessed: 5 September 2023)

Jacsó, J.(2017b) Europäisierung des Steuerstrafrechts am Beispiel der gesetzlichen Regelungen der Steuerhinterziehung in Deutschland, Österreich und Ungarn, Miskolc: Bíbor.

Jacsó, J. (2017c) ’A költségvetési csalás’ in T., Barabás, M., Hollán (eds.) A negyedik magyar büntetőkódex - régi és újabb vitakérdései. Budapest: MTA Társadalomtudományi Kutatóintézet, Országos Kriminológiai Intézet, pp. 267-296 [Online]. Available at: http://jog.tk.mta.hu/uploads/files/19_JacsoJ.pdf (Accessed: 6 October 2023).

Jacsó, J. (2015) ’Az adócsalás elleni büntetőjogi fellépés aktuális tendenciái az Európai Unióban: különös tekintettel a német, az osztrák és a magyar szabályozásra’, Kriminológiai Közlemények, 75, pp. 175-20.

Kahl, C., R., Kert (2017) ’A.19. Der Irrtum Im Finanzstrafrecht’ in R., Leitner, Brandl R., R., Kert (eds.) Handbuch Finanzstrafrecht, Wien: Linde, pp. 206-222.

Kert, R. (2019) ’Legal framework and practice of the fight against VAT fraud in Austria’ in Farkas Á., Dannecker G., Jacsó J. (eds.) Criminal Law Aspects of the Protection of the Financial Interests of the European Union with particular emphasis on the national legislation on tax fraud, corruption, money laundering and criminal compliance with reference to cybercrime. Budapest: Wolters Kluwer, pp. 87-95.

Krell, P. (2019) ’Tatbestandsmäßigkeit, Rechtswidrigkeit und Schuld’ in Adick. M.,Bülte, J., (eds.) Fiskalstrafrecht, Straftaten gegen staatliche Vermögenswerte. Heidelberg: C.F. Müller, pp. 145-175.

Karsai, K. (2019) ’A költségvetési károsító bűncselekmények’ in Karsai, K. (ed.) Kommentár a Büntető Törvénykönyvhöz. Budapest: Wolters Kluwer Hungary, pp. 919-931.

Karsai, K. (2019) ’A büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okok’ in Karsai, K. (ed.) Nagykommentár a Büntető Törvénykönyvhöz. Budapest: Wolters Kluwer Hungary, pp. 77-102.

Kuhlen, L. (2015) ’Vorsatz und Irrtum im Steuerstrafrecht’ in Mellinghoff, R. (ed.) Steuerstrafrecht an der Schnittstelle zum Steuerrecht. DStJG Köln: Veröffentlichungen der Deutschen Steuerjuristischen Gesellschaft eV, 38, Köln: Otto Schmidt, pp. 117-142; https://doi.org/10.9785/9783504384746.

Miskolci, B. (2013) ’A költségvetést károsító bűncselekmények’ in Polt, P. (ed.) Új Btk. Kommentár. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, pp. 9-33.

Molnár, E. (2017) ’Vezetői felelősség, mint önálló bűnkapcsolat’, Jogelméleti Szemle, No. 2, pp. 107-118.

Molnár, G., M. (2011) Az adócsalás a költségvetési csalásban. Budapest: HVG-ORAC.

Nagy, F. (2004) A magyar büntetőjog általános része. Budapest: Korona.

Polt, P. (2019) A költségvetés büntetőjogi védelmének egyes elméleti és gyakorlati kérdései. Budapest: Dialóg Campus.

Sántha, F. (2019a) ’The Definition of Criminal Organisation and Related Court Practice in Tax-Fraud Criminal Cases’, Studia Iuridica Cassoviensia, Nr. 7, pp. 68-75.

Sántha, F. (2019b) ’A bűnösséget kizáró okok’ in Magyar büntetőjog általános rész. Budapest: Wolters Kluwer Hungary, pp. 207-211.

Roxin, C. (2008) ’Über Tatbestands- und Verbotsirrtum’ in Dannecker, G., Kindhäuser, U., Sieber, U., Vogel, J., Walter, T. (eds.) Strafrecht und Wirtschaftsstrafrecht: Dogmatik, Rechtsvergleich, Rechtstatsachen. Festschrift für Klaus Tiedemann zum 70. Geburtstag. München: Heymanns, pp. 375-390.

Scaliotti, M. (2002) ’Defences before the International Criminal Court: Substantive grounds for excluding criminal responsibility – Part 2’, International Criminal Law Review, 2, pp. 1-46.

Sewell, N. (2020) COVID-19 and the increased risk of tax evasion [Online]. Available at: https://www.fieldfisher.com/en/services/fraud-financial-crime-and-investigations/fraud-corporate-crime-blog/covid-19-and-the-increased-risk-of-tax-evasion (Accessed: 5 November 2023).

Tax Administration: Privacy, Disclosure and Fraud Risks Related to COVID-19, 26 May 2020. OECD Policy Responses to Coronavírus (COVID-19) [Online]. Available at: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=133_133204-8i0mdhhtav&title=Tax-Administration-Privacy-Disclosure-and-Fraud-Risks-Related-to-COVID-19 (Accessed: 5 November 2023).

Tóth, M. (2014) XXXIX. Fejezet: ’A költségvetést károsító bűncselekmények’ in Tóth, M., Nagy, Z. (eds.) Magyar büntetőjog. Különös rész. Budapest: Osiris, pp. 506-515.

Tóth, M. (2019) ‘Az adócsalás elkerülésének hamis mitoszai’, Miskolci Jogi Szemle, Vol. 2/2, pp. 417-426.

Tiedemann, K. (2014) Wirtschaftsstrafrecht. Einführung und Allgemeiner Teil mit wichtigen Rechtstexten. München: Vahlen.

Udvarhelyi, B. (2014a) ‘Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme a magyar büntetőjogban‘, Miskolci Jogi Szemle, Vol. 1, pp.170-188.

Udvarhelyi, B. (2014b) Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme in Stipta, István (ed.) Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium, 13(1), Miskolc: Gazdász-Elasztik, pp. 530-547.

Udvarhelyi, B. (2019a) Az Európai Unió anyagi büntetőjoga a Lisszaboni Szerződés után. Budapest: Patrocinium.

Udvarhelyi, B. (2019b) ‘Az uniós költségvetést sértő bűncselekmények elleni fellépés aktuális eredményei az uniós és a magyar jogban‘, Ügyészségi Szemle, Vol. 1, pp. 6-23.

Udvarhelyi, B. (2019c) ‘Actual Questions of the Criminal Law Protection of the Financial Interests of the European Union’, Revista Facultatii de Drept Oradea – Journal of the Faculty of Law Oradea, Vol. (2), pp. 205-214.

Downloads

Published

2024-07-12

How to Cite

Jacsó, J., & Sántha, F. (2024). The crime of budget fraud and problems of error in Hungarian criminal law. European Integration Studies, 19(2). https://doi.org/10.46941/2023.e2.9

Issue

Section

Articles - Section I.