Információk

Folyóirat neve                       Multidiszciplináris tudományok

Kiadó                                      Miskolci Egyetem

ISSN (nyomtatott)                2062-9737 (2011-2014, 2016)

ISSN (on-line)                        2786-1465

Folyóirat elérhetősége        multi.uni-miskolc.hu

Bírálási eljárás folyamata    kettős vak bírálat

Kiadásért felelős személy

Prof. Dr. Szűcs Péter, általános rektorhelyettes, rekrh@uni-miskolc.hu

Kiadó neve és székhelye

Miskolci Egyetemi Kiadó

vezetője: Horváth Emőke, emoke.horvath@uni-miskolc.hu

Címe: Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc-Egyetemváros 3515

A folyóirat múltja

A Miskolci Egyetem jogelődje indította el az Egyetemi Közlemények sorozatát A Soproni M. Kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola Bányászati és Kohászati Osztályának Közleményei címmel (I-VI kötetek) 1929-ben. Az 1934-től 1947-ig terjedő időszakban M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar Sopron volt az intézmény neve. Ennek megfelelően változott a közlemények címe: Bánya és Kohómérnöki Osztály Közleményei (VII-XVI kötetek). Az 1950 előtti utolsó kötetnek – az intézmény nevének további változása miatt – Műszaki Egyetem, Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar, Sopron, Bánya és Kohómérnöki Osztály Közleményei volt a címe.

A közlemények kiadása 1950 után átmenetileg szünetelt.

A Gépészmérnöki Kar 1949-es miskolci megalapítását, illetve a soproni Bánya és Kohómérnöki Karok Miskolcra történő költözését követően 1955-ben a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Közleményei címmel újra indult a közlemények kiadása mind magyar, mind pedig idegen nyelven. 1976-ban, a kari struktúrához igazodva, négy sorozat indult:

  • A sorozat: Bányászat
  • B sorozat: Kohászat
  • C sorozat: Gépészet
  • D sorozat: Természettudományok

Ezek magyarul és idegen nyelveken (angol, német, orosz) is megjelentek.

1990-ben, újabb karok alapítását követően, Miskolci Egyetem lett az intézmény neve és Miskolci Egyetem Közleményei lett a közlemények címe. Egyidejűleg kibővítették a Közleményeket oly módon, hogy továbbra is igazodjon a kari szerkezethez. Ennek megfelelően három új sorozat indult:

  • E sorozat: Jogtudomány
  • F sorozat: Gazdaságtudomány
  • G sorozat: Bölcsész és Társadalomtudomány