Szerkesztőbizottság

Felelős szerkesztő

Dr. Bányai Tamás, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Logisztikai Intézet

Elérhetőség: alttamas@uni-miskolc.hu

A szerkesztőbizottság titkára

Drágár Zsuzsa, tanársegéd, Miskolci Egyetem, Gép- és Terméktervezési Intézet

Elérhetőség: machdzs@uni-miskolc.hu

A szerkesztőbizottság tagjai

Dr. Ballagi Áron, tanszékvezető egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem, Automatizálási Tanszék

Dr. Balogh András, ny. egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet

Dr. Bohács Gábor, egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék

Dr. Czap László, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Automatizálási és Infokommunikációs Intézet

Dr. Dudás László, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Informatikai Intézet

Prof. Dr. Égert János, egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem, Alkalmazott Mechanika Tanszék

Dr. Haller Piroska, egyetemi docens, Petru Maior Egyetem

Dr. Hegedűs György, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet

Dr. Horák Péter, tanszékvezető egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gép- és Terméktervezési Tanszék

Prof. Dr. Illés Béla, egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Logisztikai Intézet

Dr. Kovács Endre, intézetigazgató egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Fizikai és Elektrotechnikai Intézet

Dr. Kovács Szilveszter, egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Informatikai Intézet

Dr. Kusper Gábor, tanszékvezető egyetemi docens, Eszterházy Károly Egyetem, Számítástudományi Tanszék

Prof. Dr. Lukács János, egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet

Dr. Nagy András, egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék

Dr. Paripás Béla, egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Fizikai Intézet

Prof. Dr. Páczelt István, professor emeritus, Miskolci Egyetem, Műszaki Mechanikai Intézet

Dr. Siménfalvi Zoltán, dékán, intézetigazgató egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet 

Dr. Szalay Tibor, tanszékvezető egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gyártástudomány és -technológia Tanszék

Dr. Tamás Péter, gazdasági és fejlesztési dékánhelyettes, intézetigazgató, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Logisztikai Intézet

Dr. Varga Gyula, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet

Dr. Veres Miklós, osztályvezető, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Alkalmazott és Nemlineáris Optikai Osztály

Vadászné Prof. Dr. Bognár Gabriella, intézetigazgató egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Gép- és Terméktervezési Intézet