DNAPL szennyezések transzportmodellezési lehetőségei a GMS programban

Szerzők

  • Zákányi Balázs Miskolci Egyetem

Kulcsszavak:

transzport modellezés, GMS, DNAPL

Absztrakt

A klórozott szénhidrogének a víznél nagyobb sűrűségű vegyi anyagok közé tartoznak. A klórozott szénhidrogének sorsát a felszín alatti környezetben a földtani közeg sajátosságain kívül az adott vegyi anyag fizikai, kémiai jellemzői befolyásolják, ezek a teljesség igénye nélkül a sűrűség, kinematikai viszkozitás, felületi feszültség, kémiai összetétel, oldhatóság vízben és egyéb oldószerekben, gőznyomás, Henry-állandó, nedvesítő képesség, amelyeket a transzport modellezésnél mind-mind figyelembe lehet venni. Nehézséget az jelent, hogy nehéz a DNAPL-ről ilyen adatokat találni. Kutatásaink során a Groundwater Modeling System-em (GMS) programcsomagot használtuk. A klórozott szénhidrogének modellezésére a következő két modult használtuk: UTCHEM: Az Utchem a GMS egyik modulja. A Texasi Egyetem (Austin), Olaj és Környezeti rendszerek mérnöki központja fejlesztette ki, eredetileg szénhidrogén szennyeződések modellezésére alkalmazható. SAEAM3D: Reaktív transzport szimulációs kód, mellyel komplex, több szubsztrátumot és elektron akceptort is figyelembe vevő biodegradációs feladatok modellezhetők.

 

##submission.downloads##

Megjelent

2011-08-10