Előszó

Szerzők

Kulcsszavak:

előszó

Absztrakt

A Miskolci Egyetem Közleményei sorozatban megjelenő Multidiszciplináris Tudományok folyóirat 2014. évi 4. kötetének 1. száma a Gépészmérnöki és Informatikai Kar intézeteinek legújabb közleményeit  tartalmazza. A folyóirat szerkesztőbizottsága fontos feladatának tekinti a Miskolci Egyetem különböző karain folyó tudományos publikációs tevékenységnek színvonalas publikálási lehetőséget biztosítani. A színvonalat a szerkesztőbizottság azzal is biztosítani kívánja, hogy a kötetben megjelenő valamennyi cikk alapos lektorálási folyamaton és szerkesztőbizottsági értékelésen megy keresztül. A publikálásra
elfogadott cikkek magas színvonalának az is záloga, hogy a cikkek lektorálásánál minden esetben törekedtünk az adott szakterület elismert, és az adott intézettől független kutatóit felkérni. A cikkek  lektorálása anonim folyamat: a lektorok észrevételeit a szerzők megkapják, a lektorok nevét csak abban az esetben, amennyiben a felkért lektor ehhez hozzájárul. A lektorálás alapos és szakmailag igényes elvégzése nem kis feladatot ró a felkért lektorokra, amiért a Szerkesztő Bizottság nevében ezúton is köszönetemet fejezem ki valamennyi közreműködő lektornak.

##submission.downloads##

Megjelent

2014-09-30