A hélium autoionizációs állapotai közötti interferencia (e,2e) kísérleti vizsgálata

Szerzők

  • Paripás Béla Miskolci Egyetem
  • Palásthy Béla Miskolci Egyetem

Kulcsszavak:

elektron spektrometria, autoionizáció, interferencia, koincidencia mérés

Absztrakt

A hélium autoionizációs állapotainak elektron ütközéses gerjesztését és a 24,6 eV energiájú közös He+1s-1 végállapotba bomlását, valamint e folyamatok interferenciáját tanulmányozzuk. A szórt – kibocsájtott elektron párokat két elektron-spektrométerrel koincidenciában mérjük, konstans ionállapoti (e,2e) mérést (CIS) végzünk, a végállapotot a spektrométerek transzmissziós energiái összegének konstans értéken tartásával izoláltuk. A munkánk fókuszában a hélium 2s2(1S) és 2p2(1D) autoionizációs állapotainak kicserélődési interferenciája van. A kritikus energia közelében (ilyenkor az egyik reakció csatornában szórt elektronnak az energiája egyezik meg a másik csatornában kibocsájtott autoionizációs elektronéval) a primer energia néhány tized eV-es változtatása is jelentősen megváltoztatja a CIS spektrumot, ami a kicserélődési interferencia jelenlétére utal.

##submission.downloads##

Megjelent

2014-09-30