Vezikulumok instabilitásának vizsgálata viszkózus áramlásban

Szerzők

  • Vadászné dr. Bognár Gabriella Miskolci Egyetem
  • Csáti Zoltán Miskolci Egyetem

Kulcsszavak:

vezikulum, egzakt megoldás, differenciálegyenlet-rendszer, fázissík

Absztrakt

Ebben a dolgozatban célunk, hogy vezikulumok dinamikai vizsgálatára viszkózus áramlásban bemutassunk egy egyszerű matematikai analízist. Egy nem régi tanulmány [Misbah, Phys. Rev. Lett. 96, 028.104 (2006)] kimutatta, hogy a vezikulumok dinamikában, az ún.” vacillating-breathing” (VB) mód az, ahol a vezikulum főtengelye oszcillál az áramlási irányára és alakja lélegzéses mozgást végez. A „tank-treading” (TT) és „tumbling” (TB) rendszerek nem végeznek légző mozgást. A célunk az, hogy megvizsgáljuk az ezeket a módokat leíró egyenletek analitikus megoldásait és a numerikus közelítéseket a vezikulum hajlásszögére és az alakjának deformációjára vonatkozóan.

##submission.downloads##

Megjelent

2014-09-30