Korszerű mérnöki anyagok kutatásának nanotechnológiai aspektusai

Szerzők

  • Dobrzański Leszek Adam Silesian University of Technology in Gliwice

Kulcsszavak:

nanoanyagok, nanotechnológiai eljárások és vizsgálati módszerek

Absztrakt

A cikk a nanotechnológia területén végzett kutatásokból mutat be válogatott eredményeket a szerző és munkatársai által az elmúlt években a Gliwicei Műszaki Egyetemen végzett kutatásokból összeállított szemelvények alapján. A kiválasztás fő szempontja az volt, hogy a nanoanyagok és nanotechnológiák területén folyó kutatások legfontosabb témaköreit tömören bemutassák, különös tekintettel a vonatkozó speciális szerkezeti és fázisátalakulással kapcsolatos példákra. Erre az átfogó összegzésre a szerző számára a Miskolci Egyetemen 2016. június 24-én adott díszdoktori kitüntetés adott kiváló alkalmat. A szerző ezt a cikkét a több mint 280 éves múlttal rendelkező egyetem akadémiai közösségének ajánlja.

##submission.downloads##

Megjelent

2016-09-15