Rendszerintegrációs megoldások ERP-környezetben

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.35925/j.multi.2022.2.2

Kulcsszavak:

ERP, informatikai rendszerintegráció

Absztrakt

A cikkünkben arra keressük a választ, hogy létezik-e standardizált ERP integrációs modell törzsadatok szinkronizálására, másrészt a nyers számlaadatok standardizált, újra felhasználható struktúrára való átalakítására és egy idegen ERP-rendszer felé eljuttatására. A bemutatásra kerülő ERP-integrátor-komponens újszerű, mert nem tisztán adatbázis-replikáción alapul, nem is tisztán az üzleti logikát integrálja, hanem új megközelítésként az SQL-adatbázisoknál használatos eseménykezelő eljárásokat hív meg. A módszer fontos jellemzője, hogy az egységtesztek (unit tesztek) létrehozását természetes módon támogatja, így a működést leíró specifikációs feladatokat a tesztlépések sorozatának definiálásával is meg tudjuk határozni. A módszer kellőképpen általánosítható, azaz ilyen módon, tetszőleges (SQL-alapú) ERP-rendszer integrálható. Az integrátor alkalmazásával, az integrációs eljárás kidolgozásakor nem kell ismerni az idegen (third party) ERP belső adatbázis struktúráját, valamint az idegen ERP fejlesztőjének sem kell ismerni a komponens működését, hanem csak az integrátor által elvárt előre definiált nézeteket (DB view) és eseménykezelési mechanizmusokat kell alkalmazniuk.

Megjelent

2022-09-20