Az átmenetalapú és gráf-transzformációs módszerek összevetése a mondatok függőségi elemzésénél

Szerzők

  • Kovács László Miskolci Egyetem
  • Csépányi-Fürjes László EFFCOM Informatikai és Szolgáltató Betéti Társaság

DOI:

https://doi.org/10.35925/j.multi.2019.4.34

Kulcsszavak:

számítógépes nyelvészet, függőségi nyelvtan, átmenetalapú mószer, gráf transzformációs módszer

Absztrakt

A függőségi nyelvtan kitüntetett szerepet játszik a magyar nyelvű szövegek mondatelemzésében. A függőségi gráfok előállítására két fő módszer terjedt el a szakirodalomban. Az egyik irányzat az átmenetalapú (transition-based) szerkezet generálás, a másik megközelítés a gráf-alapú (graph-based) módszerek családja. Jelen cikkben ezen két módszer összevetését végezzük el saját implementációkon keresztül. Az összevetéshez a szabvány UD (Universal Dependency) honlapon található adatmintákat használtuk fel. A tapasztalatok megerősítik azt, hogy az átmenetalapú megközelítésnél lényeges szerepet játszik, hogy projektív vagy nem-projektív nyelvtanokra készült-e az algoritmus. Másrészt az eredmények azt is jól mutatják, hogy  gráf-transzformációs szabály alapú  megközelítéseknél könnyebb egy átlagos jósági szintig eljutni, de nehezebb az összes egyedi eset lefedése. 

##submission.downloads##

Megjelent

2020-06-19