Heterogén sikgörbe rudak lehetséges mechanikai modellje

Szerzők

  • Kiss László Péter Miskolci Egyetem

Absztrakt

A jelen cikk célja néhány homogén, izotróp, lineárisan rugalmas anyagú görbe rúdra vonatkozó képlet általánosítása inhomogén anyagú rudak esetére. Ennek tükrében feltevés, hogy az anyagjellemzők csak a keresztmetszeti koordináták függvényei. A vizsgálatok magukban foglalják a normálfeszültség (a Grashof-féle formula), a nyírófeszültség és a görbületváltozás képleteinek az általánosítását. Érdekesség, hogy az újonnan felállított összefüggések szerkezetüket tekintve megegyeznek a klasszikusokkal. A cikk végén számpéldákon keresztül kerül bemutatásra az eredmények alkalmazhatósága.

##submission.downloads##

Megjelent

2012-12-20