Oktagonális lapka alkalmazása során mért forgácsolóerő vizsgálata és összehasonlítása más lapka geometriákkal homlokmarás esetén

Szerzők

  • Makkai Tamás Miskolci Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.35925/j.multi.2020.4.33

Kulcsszavak:

face milling, cutting force, specific cutting force, octagonal insert, insert shapes comparison

Absztrakt

A termelékenység növelése versenyelőnyt jelent a termelő vállalatoknál, ezért annak kutatása az egyik meghatározó irányvonalat képviseli a forgácsoló megmunkálások területén. A hatékonyságot a technológiai paraméterek módosításával lehet befolyásolni. Homlokmarás esetén az egyik módszere a termelékenység növelésének az, ha az egy élre jutó előtolást növeljük. Ebben a cikkben bemutatásra kerül egy nyolcszögletű lapkával végzett forgácsolási kísérlet, valamint annak eredményei. Állandó fogásmélység és állandó forgácsoló sebesség mellett ötféle fogankénti előtolás alkalmazásával vizsgáltam az előtolás hatását a forgácsolóerőkre ötvözetlen acél homlokmarásánál. A kísérlet eredményeit felhasználva, valamint az előző kísérletek eredményeivel összevetve elemeztem a fajlagos forgácsolóerő változását négy különböző lapkageometria (lapkaalak) esetén. Ebből megállapítottam, hogy energiafelhasználás szempontjából legelőnyösebb a vizsgált lapkák közül a téglalap, majd a négyzet, a nyolcszög és a kör alakú lapka alkalmazása a vizsgált paramétertartományban.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-12-16