Spin-pálya korrekciók a kompakt kettős rendszerek mozgásának leírásában I.

A vektorok leírása Euler-szögekkel

Szerzők

  • Majár János Miskolci Egyetem
  • Pszota Gábor Miskolci Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.35925/j.multi.2020.4.19

Kulcsszavak:

általános relativitáselmélet, gravitációs hullámok, kompakt kettős rendszerek, poszt-newtoni sorfejtés, Euler-szögek

Absztrakt

A gravitációs hullámok kutatásában kiemelt szerepe van a kompakt objektumok által alkotott kettős rendszereknek, mivel az általuk kibocsátott, és a földfelszíni detektorokban érzékelhető jelalakjuk széles paramétertartományban nagy pontossággal leírható. Munkánk során a mozgás leírásában igyekeztünk minden releváns effektust figyelembe venni, kiemelten kezelve a pálya excentricitását és a testek forgásának hatásait. A korábbi kutatásainkban a mozgást leíró szögmennyiségeket a lehető legegyszerűbben fejtettük sorba az alkalmazott poszt-newtoni közelítésben, ez azonban divergens járulékokhoz vezetett. Ennek megoldására egy összetettebb (amplitúdó és frekvencia) sorfejtést alkalmazunk, viszont ehhez ki kell fejeznünk a releváns vektor-mennyiségeket a választott szögmennyiségekkel, és származtatni kell a mozgásegyenleteket. Célkitűzés továbbá a korábbi, alapanyagként használt publikációk hibáinak feltárása, javítása.

 

##submission.downloads##

Megjelent

2020-11-28