Völgyek és lineamensek kapcsolata a szerkezeti elemekkel a Bükk délnyugati előterében

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.35925/j.multi.2021.1.4

Kulcsszavak:

völgyhálózat, lineamens hálózat, szerkezeti elemek, összehasonló elemzés, Bükk

Absztrakt

A hazai és a nemzetközi szakirodalomban is találkozhatunk a völgyek és lineamensek tektonikus eredetének vizsgálatával. Jelen munka a Bükk délnyugati előterének szerkezeti elemei és a domborzatban megjelenő lineáris elemek (völgyek, lineamensek) közötti kapcsolatot próbálja meg feltárni. A vizsgálat során terepen észlelt szerkezetek és a földtani térképeken jelölt (térképezett) szerkezeti elemek csapásirányát hasonlítottuk össze a környezetükben futó völgyek és lineamensek irányával.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-01-28