A szerzői jog sokoldalúsága

A szabályozás mögött rejlő igények a szerzők és a társadalom oldalán

Szerzők

  • Sápi Edit Miskolci Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.35925/j.multi.2021.2.39

Kulcsszavak:

társadalmi innováció, szerzői jog, szerzőt megillető jogok, személyhez fűződő jogok, szabad felhasználás

Absztrakt

A kutatás alapvető célja annak vizsgálata, hogy az innováció és a társadalmi innováció milyen kapcsolatban állnak a szerzői jogi szabályrendszer kialakulásával és jogfejlődésével. A szerzői jogi szabályanyag megalkotásának különböző társadalmi és gazdasági okai voltak és a jogterület folyamatos fejlődésén és dinamizmusán egyaránt érezhető a mögöttes társadalmi igények láncolata. A tanulmányban azt vázoljuk fel, hogy mik azok a garanciális jelleg szabályok, amelyek ösztönzik a szellemi alkotások létrehozását, illetve melyek azok a korlátozó szabályok, amelyek a társadalom igényeit helyezik előtérbe a szerző jogaival szemben.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-03-12