Szexuális kultúra vizsgálata miskolci középiskolás diákok körében

Szerzők

  • Kiss-Kondás Dóra Miskolci Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.35925/j.multi.2021.2.46

Kulcsszavak:

szexualitás, középiskola, tájékozottság, család

Absztrakt

A családalapítás és az azt megelőző életesemények időzítése változást mutat a korábbi évtizedekhez képest. A szexuális élet kezdete a középiskolai évek idejére tehető. Az oktatási intézmények jelentős szerepet töltenek be az ismeretátadásban, azonban a család szerepe sem elhanyagolható. A kutatás célja a szexuális magatartás és tájékozottság felmérése, valamint annak megállapítása volt, hogy hol tudnak hatékonyan bekapcsolódni a szexuális egészségnevelés folyamatába az egészségügyi tanár mesterdiplomát szerzettek. A 150 miskolci középiskolás diák által kitöltött kérdőívek elemzése mentén látható, hogy a vizsgált diákok nagyobb része szexuálisan még nem aktív. A védekezéssel összefüggő ismereteik többségében megfelelőek. A család szerepe az információátadásban viszont csekély. A vizsgálat feltárta a beavatkozás optimális idejét és bizonyos ismeretbéli hiányosságokra is rámutatott, amelyek segíthetik a szexuális nevelés tervezését.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-03-12