Az ACE algoritmus alkalmazása karsztvízszint adatok hidrogeológia vizsgálatára

Szerzők

  • Szűcs Péter Miskolci Egyetem
  • Darabos Enikő Miskolci Egyetem
  • Németh Ágnes Miskolci Egyetem

Kulcsszavak:

ACE algoritmus, regressziós vizsgálat, hidrogeológiai monitoring

Absztrakt

A hidrogeológia vizsgálatokban, illetve a modellezési feladatok előkészítésében rendkívül nagy a szerepe a regressziós vagy kiegyenlítő eljárásoknak. A különböző típusú vizsgálatok során világossá vált, hogy a regressziós eljárások esetében szükség van új módszerek kidolgozására is, ahol a vizsgált földtani és vízföldtani változók közötti természeti kapcsolatok kvantitatív leírása nem találgatáson, illetve szubjektív szakmai megérzésen alapul. Végrehajtottuk a Stanford University intézményben Breiman és Friedman (1985) által kidolgozott ACE nem paraméteres algoritmus adaptációját hidrogeológiai többváltozós regressziós vizsgálatokhoz, ahol a vizsgált változók közötti kapcsolat a priori nem ismert.

##submission.downloads##

Megjelent

2011-08-10