Információk

A folyóirat céljai közé tartozik a magyar jogtudomány továbbfejlesztése azáltal, hogy a fiatal kutatói generáció számára lehetőséget biztosítson kutatási eredményeik publikálására. A folyóiratba PhD hallgatók, doktorjelöltek és PhD fokozatukat maximum egy éve megszerzett kutatók jelentethetik meg tanulmányaikat. Emellett lehetőség van témavezetővel közös publikációk megjelentetésére is.

A folyóirat Szerkesztőbizottsága fontosnak tartja, hogy a szerzők ne csak magyar nyelven, hanem emellett angol, vagy német nyelven is publikálhassanak. Ezzel egyúttal biztosíthatóvá válik a PhD fokozat megszerzéséhez szükséges idegen nyelvű publikálási kötelezettségnek való megfelelés, másrészt pedig elérhetővé teheti a magyar jogtudomány eredményeit a nemzetközi tudományos közélet számára is. Biztosítani tudjuk mindemellett azt is, hogy a nem magyar anyanyelvű, külföldi PhD hallgatók is tudjanak publikálni angolul vagy németül a folyóirat hasábjain.

A folyóiart elsődleges célja jogtudományi és a jogtudománnyal kapcsolatba hozható interdiszciplináris tanulmányok megjelentetése. A tudományos igénnyel megírt tanulmányok megjelentetésén túl ugyanakkor, eseti jelleggel elkülönülten megjelentethetők tudományos értékkel bíró egyéb munkák is (pl.: recenziók, konferenciák következtetéseinek összefoglalásai, etc.). Ezen közlemények kapcsán a lektorálási szempontok értelemszerűen alkalmazandók.