Az idegenforgalom szerepe Vajdaság/Szerbia vidékfejlesztésében

Szerzők

  • Győri Lukrécia Újvidéki Egyetem, TermészettudományiMatematikai Kar, Földrajz, Turisztikai és Szállodaipari Tanszék
  • Nagy Imre Újvidéki Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.32976/stratfuz.2023.24

Kulcsszavak:

Vajdaság, vidékfejlesztés, rurális terek, idegenforgalom

Absztrakt

A tanulmány az idegenforgalom növekvő szerepét és hatását kívánja bemutatni a Vajdaság vidéki tereinek, perifériáinak és belső perifériáinak fejlődésében, a helyi erőforrásokra támaszkodva, de alkalmazva a legújabb idegenforgalmi technikákat, módszereket. A turizmusfejlesztés hatásaként bekövetkező vidékfejlesztés céljaként megfogalmazódik a szegénység csökkentése, a széles körű, kiegyensúlyozott fejlődés és fejlesztés, a munkahelyteremtés, a városból vidékre történő visszatérés és migráció serkentése. Ide tartozik a helyi termékek szerepének felértékelődése, a helyi termelők és vendéglátók szoros együttműködése az élelmiszerlánc zárt körű felhasználásában, beleértve az élelmiszer-biztonság igényét is. A tanulmány utalni kíván továbbá a vidéken már jelen levő idegenforgalmi ágazatok (vadászat, bor- és gasztroturizmus, gyógyturizmus stb.) egymást kiegészítő, komplementer jellegének fontosságára.

Szerző életrajzok

Győri Lukrécia, Újvidéki Egyetem, TermészettudományiMatematikai Kar, Földrajz, Turisztikai és Szállodaipari Tanszék

egyetemi tanár

Nagy Imre, Újvidéki Egyetem

egyetemi tanár, PhD

külső munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs

Hivatkozások

BOROVIĆ, S. – STOJANOVIĆ, K. – CVIJANOVIĆ, D. (2022): The future of rural tourism in the Republic of Serbia. Beograd, Ekonomika poljoprivrede, 925–938. https://pdfs.semanticscholar.org/0ef5/c3ca82f1582ea799df47e1e8b7136a940a33.pdf?_gl=1*1oc4u17*_ga*MjA1NDE2NjQyOS4xNjgzNjA2NjA0*_ga_H7P4ZT52H5*MTY4Nz

gxMzMyMi40LjEuMTY4NzgxMzM1MC4zMi4wLjA [accessed Jun 26 2023].

CAWLEY, M. – DESMOND, A. G. (2007): Integrated Rural tourism: Concepts and Practice. Annals of Tourism Research, 35. (2.), 316–337. [accessed Jun 26 2023].

CVIJANOVIĆ, D. – MIHAILOVIĆ, V. –VUKOTIĆ, S. (2016): Marketing and consulting in the function of tourism development in Serbia. Institute for Agricultural Economics, Belgrade, 851–868.

DÁVID L. (2010): A Turizmus ökológiai szempontú fejlesztésének lehetőségei és területei. Tájökológiai Lapok 8 (1): 47–56. [accessed Jun 26 2023].

IBĂNESCU, B. C. – STOLERIU, O. M. – IAȚU, C. A. (2018): The impact of tourism on Sustainable development of rural areas: Evidence of Romania. SUSTAINABILITY, 10. (10.), 3529. https://doi.org/10.3390/su10103529 [accessed Jun 26 2023].

GAŠIĆ, M. – MADŽGALJ, J. – IVANOVIĆ, V. – PERIĆ, G. (2015): Uticaj ruralnog turizma na lokalni ekonomski razvoj. Ecologica, Vol. 22, No 77. 32–36. https://www.researchgate.net/publication/301691493_Uticaj_ruralnog_turizma_na_lokalni_ekonomski_razvoj [accessed Jan 15 2023].

KOVÁCS, E. V. (2020): Turizmus, mint a vidéki térségek kitörési lehetősége (Tourism as an Outbreak Possibility for Rural Regions). Economica, XI. új évf. 1–2. sz. 43-48. https://www.researchgate.net/publication/349791361_A_TURIZMUS_MINT_A_VIDEKI_TERSEGEK_KITORESI_LEHETOSEGE [accessed Feb 14 2023].

OECD 1994 - Creating rural indicators for shaping territorial policy. Paris, OECD, 1994, 93. p.

PODOVAC, M. – DRPIĆ, D. – LOPATNY, M. L. (2021): Strategic development of rural tourism of the republic of Serbia. Conference Proceeding PILC 2021: LEADERSHIP AFTER COVID- 19, 145–157.

MARTINOVIĆ, M. – RATKAJ, I. (2015): Sustainable Rural Development in Serbia: Towards a Quantitative Typology of Rural Areas. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Vol. 10, No 2, 37–48.

MEZEI, K. – TROJÁN, Sz. – LIPCSEINÉ TAKÁCS, N. (2018): The grass is always greener on the other side, or else. Austria through the eyes of European rural developers. Deturope, Vol. 10, No. 3. 199–213.

SZŐLLŐSI, L. – SZŰCS, I. – MOLNÁR, Sz. – LADÁNYI, K. (2014): A helyi kézműves termék-előállítás és -forgalmazás során felmerülő együttműködés lehetőségei egyes kiemelt turisztikai vonzerővel rendelkező erdélyi településeken. Journal of Central

European Green Innovation, Vol. 2, No. 3. 111–134.

TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY OF THE REPUBLIC OF SERBIA FOR THE PERIOD FROM 2016 TO 2025, Government of the Republic of Serbia Ministry of Trade, Tourism and Telecommunications, Belgrade, 2016. https://arhiva.mtt.gov.rs/download/3/STRATEGIJA%20RAZVOJA%20TURIZMA%20RS%20%202016-2025.pdf [accessed June 01. 2023].

TICAD – Tisa Catchment Area Development https://keep.eu/projects/592/Tisa-Catchment-Area-Developme-EN/ [accessed May 20. 2023].

PROSPERITATI ALAPÍTVÁNY ADATBÁZISA, 2016–2022, Prosperitati Alapítvány, Szabadka, 2023.

RZS1 - REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU. REGIJE (Köztársasági Statisztikai Hivatal, Régiók), 2020.

RZS2 - REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU, STATISTIČKI GODIŠNJAK (Köztársasági Statisztikai Hivatal, Statisztikai Évkönyv), 2021. Beograd, RZS, 2022.

UNWTO RECOMMENDATIONS ON TOURISM AND RURAL DEVELOPMENT (2020): A Guide to Making Tourism an Effective Tool for Rural Development Madrid, https://www.e-unwto.org/ https://10.18111/9789284422173 [accessed Маy 14 2023].

ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2021–2035 (Szerbia Köztársaság Területrendezési Terve, 2021–2035), Република Србија, Министарство Грађевинарства, Саобраћаја и Инфраструктуре, Београд, 2020. http://www.skgo.org/storage/app/media/uploaded

files/Prostorni%20plan%20Republike%20Srbije.pdf [accessed August 10 2023].

PLAN RAZVOJA VOJVODINE, 2023–2030 (Vajdaság AT Fejlesztési Terve, 2023–2030) https://www.planrazvojaapv.rs [accessed June 08 2023].

REGIONALNI PROSTORNI PLAN AP VOJVODINE DO 2020 (Vajdaság AT Regionális Területrendezési Terve 2020) https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/wpcontent/uploads/2018/08/PRR-APV-PREDLOG-PLANA1.pdf [accessed August 10 2023].

VAJDASÁGI MAGYAR KÖZÖSSÉGET ÉRINTŐ IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉS STRATÉGIÁJA 2018–2020, Prosperitati Alapítvány, Szabadka.

https://www.prosperitati.rs/sites/default/files/a_vajdasagi_magyar_kozosseget_erinto_idegenforgalom_fejlesztesi_strategiaja_7.7.pdf [accessed June 08 2023].

NACRT PROGRAMA RAZVOJA TURIZMA 2023–2025 (Vajdaság AT Turizmusfejlesztési Program 2023-2025 - Draft változat) https://spriv.vojvodina.gov.rs/wpcontent/uploads/2021/11/Program-razvoja-turizma-APV-2023-2025-nacrt.pdf (accessed

August 10 2023)

IQS-EDU – https://www.iqs.edu/en/tourism-rural-development [accessed August 6. 2023].

HU–SER IPA – http://www.interreg-ipa-husrb.com [accessed May 14 2023].

RO–SER IPA – https://www.romania-serbia.net [accessed May 14 2023].

CRO–SER IPA – https://interreg-croatia-serbia.eu/2014 [accessed May 14 2023].

SRB–BIH IPA – https://srb-bih.org/en/ [accessed May 14 2023].

##submission.downloads##

Megjelent

2023-09-29

Hogyan kell idézni

Lukrécia, G., & Imre, N. (2023). Az idegenforgalom szerepe Vajdaság/Szerbia vidékfejlesztésében. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 20(3), 54–67. https://doi.org/10.32976/stratfuz.2023.24

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok