A határon átnyúló európai uniós fejlesztési források szerepe Vajdaság gazdasági fejlődésében

Szerzők

  • Ricz András Magyar Regionális Tudományos Társaság, Szabadka

DOI:

https://doi.org/10.32976/stratfuz.2023.25

Kulcsszavak:

Szerbia, Vajdaság, uniós támogatások, IPA

Absztrakt

Szerbia számára, a kétezres évek közepétől érhetőek el az uniós fejlesztési források. Vajdaság az ország északi tartománya, kiemelt résztvállal e támogatások lehívásában. Munkámban, a non profit szervezetek számára legszélesebb körben elérhetőhatáron átnyúló programokat, emellett pedig a mezőgazdasági termelők számára előlátott Ipard források lehívását vizsgáltam, melyek az egyedüli olyan pályázatok, amelyek keretében profitorientált szervezetek is részt vehetnek, a
támogatások lehívásában, azzal a céllal, hogy megállapítsam, hogy volt-e az uniós programoknak hatása a gazdaság fejlődésére. A kutatás során megállapítást nyert, hogy az Európai Unió forrásai attól függetlenül, hogy több esetben is gazdaságfejlesztési céllal kerültek kifizetésre, nem hozták meg a várt eredményt.

Információk a szerzőről

Ricz András, Magyar Regionális Tudományos Társaság, Szabadka

Ph.D., Pro Regio Kft. Szabadka

Hivatkozások

BASTIAN, J. (2011): Cross-border cooperation in the Western Balkans: roadblocks and prospects. Trans Conflict and Eurasia Review websites.

http://www.transconflict.com/2011/03/cbc-wb-roadblocks-prospects-163/ [letöltve: 2023. 05. 28]

NAGY, I. (2020): Cross-border cooperation on the external borders of the EU and the impact of the received EU CBC funds on AP Vojvodina/Serbia. BELGEO, 2. https://doi.org/10.4000/belgeo.38732

NAGY, I; RICZ, A; FEKETE, R. (2021): Results of the EU cross-border programe allocations and their geographical implications for border regions of Vojvodina/Serbia in the 2014- 2020 programming period EUROPA XXI 40 pp. 13-32. , 20 p.

OCOKOLJIC, S. (2013): Towards EGTC: Evaluating Influence of the Perception of the Borders on the Cross-Border Policies and Cooperation in Serbia. Discussion Papers, (91). https://discussionpapers.rkk.hu/index.php/DP/article/view/2550 [letöltve: 2023. 05. 28]

PERKMANN, M. (2003): Cross-Border Regions in Europe: Significance and Drivers of Regional Cross-Border Co-operation. European Urban and Regional Studies, 10(2), 153-171.

POPESCU, G. (2008): The Conflicting Logics of Cross-Border Reterritorialization: Geopolitics of Euroregions in Eastern Europe. Political Geography, 27(4), 418-438. https://10.1016/j.polgeo.2008.03.002

PRODANOVIĆ, R., KUZMAN, B., JAHIĆ, M., DJURIĆ K. (2018): Ciljevi, mogućnosti i ograničenja - Ipard II programa u razvoju agrarnog sektora republike srbije, Škola Biznisa https://10.5937/skolbiz2-20981 https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1451-65511802149P [letöltve: 2023. 05. 29]

RICZ, A. (2013): A Határon átívelő projektek újabb hatásai Vajdaság területi fejlődésére. In: Régiók Fejlesztése 2013/2. Vol. 2. kötet.

RICZ, A. (2018): A határon átívelő programok hatásai a Vajdaság területi fejlődésére/The effects of cross-border cooperation programs on Vojvodina’s regional development. Tér és Társadalom, 32, 1, https://10.17649/TET.32.1.2877

RICZ A., NAGY I., JUHÁSZ, B. (2015): A Vajdaságban elérhető gazdaságfejlesztési eszközök és az azok által elért eredmények. In: Otthon a Kárpát-Medencében, 389–414.

SCOTT, J.W. (2015): Bordering, Border Politics and Cross-Border Cooperation in Europe, [in:] Celata F., Coletti R. (ed.) Neighbourhood Policy and the Construction of the European External Borders, GeoJournal Library 115,

https://www.researchgate.net/publication/300787927_Bordering_Border_Politics_and_Cross-Border_Cooperation_in_Europe [letöltve: 2023. 05. 27]

ŠEŠTOVIĆ, M., RADOSAVLJEVIĆ, K., CHRONEOS, KRASAVAC, B. (2017): The importance of eu pre-accession funds for agriculture and their influence on country’s competitiveness, Ekonomika Preduzeća, Beograd, 2017 https://www.researchgate.net/publication/324788563_The_importance_of_EU_pre-accession_funds_for_agriculture_and_their_influence_on_country%27s_competitiveness https://10.5937/EKOPRE1708506S [letöltve: 2023. 05. 27]

TAMMINEN, T. (2012): Re-Establishing Cross-Border Cooperation Between Montenegro, Kosovo and Albania:The Balkans Peace Park and Local Ownership. [in:] Lindstedt, J. & Wahlström, M. (ed.) Balkan Encounters – Old and New Identities in South-Eastern Europe, Helsinki - Slavica Helsingiensia 41 ISBN 978-952-10-8539-0 (Pdf),

IPARD program za Republiku Srbiju za period 2014-2020. godine, „Službeni glasnik RS”, br. 84/17 (2017)

Godišnji Izveštaj za sprovodjenju IPARD II programa za 2021. godinu, Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Vodoprivrede, Odeljenje za upravljanje IPARD programom Beograd, (2022)

Nacionalna Pripadnost, Podaci po opštinama i gradova, Popis Srbija, 2022, Republički zavod za statistiku, (2023)

Plan razvoja AP Vojvodine za 2022-2030 godina, Analiza postojećeg stanja, Ekonomski Razvoj 2022.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-09-29

Hogyan kell idézni

András, R. (2023). A határon átnyúló európai uniós fejlesztési források szerepe Vajdaság gazdasági fejlődésében. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 20(3), 68–79. https://doi.org/10.32976/stratfuz.2023.25

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok