Formulation of the Slovak national narrative and its Slovak-Hungarian constellation

Szerzők

  • Teodor Gyelník UPS-CESCI Research Group of Cross-Border Cooperation

DOI:

https://doi.org/10.32976/stratfuz.2023.35

Kulcsszavak:

nation, nationalism, identity

Absztrakt

National and collective identity research allows us to understand the formation of national identity. It supports us to comprehend the linkage between past-present and the silhouette of the possible future. Analysis of the Slovak identity formation, national logics, identity-framing, boundary structures and its call for a more cooperative understanding of identity might lead to an environment enabling successful cooperation and cross-border interactions with Hungary.

Információk a szerzőről

Teodor Gyelník, UPS-CESCI Research Group of Cross-Border Cooperation


Scientific Member of CESCI,

Researcher of the UPS-CESCI Research Group of Cross-Border
Cooperation

Hivatkozások

ÁCS, T.-SZAKASITS, Á. (1943): Kossuth demokráciája. https://mtda.hu/books/acs_tivadar_kossuth_demokraciaja.pdf

BAHNA, M. (2014): Krajiny kultúrne najpodobnejšie a krajiny pre Slovensko nebezpečné. Čo sa zmenilo v období 1996 – 2014?. Bratislava: Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, https://sociologia.sav.sk/podujatia.php?id=2172&r=1

BALOGH, P. (2020): Clashing geopolitical self-images? the strange coexistence of christian bulwark and eurasianism (turanism) in Hungary. Eurasian Geography and Economics, 63. 726-752. DOI: 10.1080/15387216.2020.1779772

BASSIN, M. (2012): National Metanarratives after Communism: An Introduction. Eurasian Geography and Economics, 53. 553-556. DOI:10.2747/1539-7216.53.5.553.

BÁTORA, J. (2004): Identita a štátny záujem v slovenskej zahraničnej politike. Medzinárodné otázky, 13. 39-54.

BÁTORA, J. (2010): Verejná diplomacia: akým štátom je SR?. In: Bruselenie Valašiek. (eds.: Valášek T. et al.) Bratislava: Kalligram.

BÁTORA, J. (2014): Lost in translatio imperii: Slovakia’s layered entry into international society. International Relations, 28. 456-461.https://doi.org/10.1177/004711781455304

ČAPLOVIČ, D. et al. (2000): Dejiny Slovenska. Bratislava: AEPress

CHMEL, R. (2010): Slovenský complex. Bratislava: Kalligram CONSTITUTION OF THE SLOVAK REPUBLIC: https://www.prezident.sk/uploadfiles/46422.pdf

FINDOR, A. (2002): (De)constructing Slovak national mythology. Sociológia, 34. 195-208.

GERBET, P. (2004): Budování Evropy. Praha: Nakladatelství Karolinum

GONDA, P. et al. (2003): Slovensko na ceste do neznáma. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky

GYULAI, Gy.-DEMKÓ, A. (2020): Napról napra Trianon - 1918-1924. Reakció Kiadó: Budapest

HALÁS, M. (2015): A Place for Postmodern Identity in Slovakia. In: Identity, Concepts, Theories, History and Present Realities (A European overview). (eds.: Baptista M. M.) Coimbra: Gracia Editor, 51-68.

HOBSBAWM, E. (1983/2000): Introduction: Inventing Traditions. In: The Invention of Traditions. (eds.: Hobsbawm E.-Ranger T.) Cambridge: Cambridge University Press, 1-14.

HODŽA, M. (2004): Szövetség Közép-Európában - Gondolatok és visszaemlékezések. Bratislava: Kalligram Könyvkiadó

HRUŠOVSKÝ, P. (2003): The Face of Slovakia: In Need of Historical Self-Reflection for the Future. Slovak Foreign Policy Affairs, 4. 16-23.

HUDEK, A. (2011): Between Czechs and Hungarians: Constructing the Slovak National Idenity from 19th Century to the Present. History Compass, 9. 257-268. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1478-0542.2010.00759.x;

KOCSIS, I. G. (2020): Trianon - avagy Passiójáték a XX. században. Budapest: Napkút Kiadó

KOLLAI. I. (2021): Szlovákia királyt választ. Budapest: Akadémiai Kiadó

KOVÁČ, D. (1998): Dejiny Slovenska. Praha: Nakladatelství lidové noviny

KOVÁČ, D. (2013): Vznikom Československa začali Slováci budovať svoju modernú identitu. Teraz Slovensko, http://www.teraz.sk/slovensko/vznik-csr-dusan-kovac/62593-clanok.html

KOVÁČ, D. (2016): Nacionalizmy sú na sebe závislé. Sme Plus, http://komentare.sme.sk/c/7885407/historik-dusan-kovac-nacionalizmy-su-na-sebezavisle.html

KUSÁ, Z.-FINDOR, A. (1999): Frames of the Slovak national identity construction. Sociológia, 31. 603-618.

KUSÝ, M. (2002): A magyarkérdés Szlovákiában. Bratislava: Kalligram

LEŠKA, D. (2011): Formovanie politickéhé systému na Slovensku po roku 1989. Bratislava: Infopress

LIPTÁK, Ľ. (1997): Mission of Slovak History. Bratislava: VVS a NMŠ

MAĎARI (2020): Premiér Matovič prijal zástupcov maďarskej komunity na Bratislavskom hrade. https://madari.sk/magazin/aktuality/premier-matovic-prijal-zastupcovmadarskej-komunity-na-bratislavskom-hrade

MARTINSKÁ DEKLARÁCIA (30. OKTÓBRA 1918). https://is.muni.cz/el/law/jaro2015/BEV202Zk/um/Martinska_deklaracia_1918.pdf

MAXWELL, A. (2005): Multiple Nationalism: National Concepts in Nineteenth-Century Hungary and Benedict Anderson's “Imagined Communities”. Nationalism and Ethnic Politics, 11. 385-414.DOI: https://doi.org/10.1080/13537110500255619

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY (2011): Slovensko Krajina s potenciálom – Ideový koncept prezentácie Slovenska. https://www.sario.sk/sites/default/files/files/slovensko-krajina-s-potencialom.pdf

NIČ, M. (2010): Historické a ideové východiská slovenskej zahraničnej politiky. In: Bruselenie Valašiek. (eds.: Valášek T. et al.) Bratislava: Kalligram, 137-146.

SME (1999): Slota: Pôjdeme do tankov a zrovnáme Budapešť. https://www.sme.sk/c/2181806/slota-pojdeme-do-tankov-a-zrovname-budapest.html

TREND (2021): Szijjártó s Matovičom odovzdali prepojenie elektrických vedení SR a Maďarska. https://www.trend.sk/spravy/szijjarto-matovicom-odovzdali-prepojenieelektrickych-vedeni-sr-madarska

##submission.downloads##

Megjelent

2023-12-14

Hogyan kell idézni

Gyelník, T. . (2023). Formulation of the Slovak national narrative and its Slovak-Hungarian constellation. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 20(04), 52–60. https://doi.org/10.32976/stratfuz.2023.35

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok