A magyar startup vállalkozások válságtűrő képessége – egy kvalitatív kutatás eredményei startup vállalkozók körében folytatott strukturált mélyinterjúk alapján

Szerzők

  • Kézai Petra Kinga Széchenyi István Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.32976/stratfuz.2024.2

Kulcsszavak:

startup, innovatív vállalkozások, COVID-19, gazdasági hatások, Magyarország

Absztrakt

A tanulmány a magyar startup vállalkozások válságtűrő képességét vizsgálja a koronavírus okozta járvány következtében bekövetkezett változásokra fókuszálva. A kutatás első felében szakirodalmi áttekintés alapján definiálja a startup fogalmat, majd összegzi a magyar, illetve a visegrádi országok vállalkozásvédelmi intézkedéseit, különös tekintettel a startupokra vonatkozóan. A kvalitatív elemzés eredményeit startup alapítókkal (n=22) készült félig strukturált mélyinterjú adta. A kutatás eredményeképpen megállapítást nyert, hogy a gazdasági válság nyertesei az IT-szektorban, az egészségügyben, az e-kereskedelem és a digitális oktatásban, ugyanakkor a nagy vesztesek a turizmusban és vendéglátásban tevékeny startupok. A válság pozitív hatásaként egyfajta megtisztulást zajlott a startupok körében, így az életképes vállalkozások túlélték a válságot a különböző vállalkozásvédelmi támogatásoknak köszönhetően.

Információk a szerzőről

Kézai Petra Kinga, Széchenyi István Egyetem

egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Vezetéstudományi
és Marketing Tanszék

tudományos segédmunkatárs, Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális
Kutatások Intézete Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály

Hivatkozások

/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés

ALDIANTO L, ANGGADWITA G, PERMATASARI A, MIRZANTI IR, WILLIAMSON IO. (2021): Toward a Business Resilience Framework for Startups. Sustainability. 13(6):3132. https://doi.org/10.3390/su13063132

BABBIE, E. (2021): The basics of social research (15th ed.). Australia, Brasil, Mexico, Singapore, United Kingdom, United States: Cengage Learning.

BIRÓ A. ZOLTÁN (2022): Székelyföldi térség–vidékkutatási kihívás. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 19(2), 5-18. https://doi.org/10.32976/stratfuz.2022.16

BRINKMANN, S. –KVALE, S. (2015): InterViews. Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing. Sage Publications, Washington, DC.

BUDDEN P. – MURRAY R. – UKUKU O. (2021): Differentiating Small Enterprises in the Innovation Economy: Start-ups, new SMEs & other Growth Ventures. Working Paper, MIT. https://innovation.mit.edu/assets/BuddenMurrayUkuku_SMEIDE_WorkingPaper__Jan2021.pdf

BUDDEN P. –MURRAY R. (2019): An MIT Approach to Innovation: eco/systems, capacities & stakeholders. Working Paper, MIT. https://innovation.mit.edu/assets/BuddenMurray_An-MIT-Approach-to-Innovation2.pdf

CSÁKNÉ FILEP JUDIT – RADÁCSI LÁSZLÓ (2019a): Start up, spin-off, freelancer? Ki kicsoda az induló vállalkozások között? In Kőszegi, Irén Rita (Ed.), III. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia: Versenyképesség és innováció (pp. 940-944). Kecskemét, Magyarország: Neumann János Egyetem.

CSÁKNÉ FILEP JUDIT – RADÁCSI LÁSZLÓ – SZENNAY ÁRON (2019): A magyar startup-vállalkozások nyomában. BGE Budapest LAB Working Paper Series 2-2019, Elérhető: https://budapestlab.hu/wp-content/uploads/2019/03/WP_2_2019_zart.pdf Letöltés ideje: 2021.03.13.

CSÁKNÉ FILEP JUDIT – RADÁCSI LÁSZLÓ – TÍMÁR GIGI (2020): A magyar startupvállalkozások túlélését és növekedését befolyásoló tényezők – szakértői interjúk tapasztalatai. Vezetéstudomány, 51 (1). pp. 16-31. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.01.02

DAVIS, J., – THILAGARAJ, A. (2021): India: Impact of Covid-19 on entrepreneurship and start-up ecosystem. Wesleyan Journal of Research, 14(1), pp. 115-120.

DESIGN TERMINAL (2020): Startup Crisis Report. https://designterminal.org/wpcontent/uploads/2020/04/STARTUP-CRISIS-REPORT.pdf Letöltés ideje: 2021.03.20.

EURÓPAI BIZOTTSÁG (2020): Applications welcome from startups and SMEs with innovative solutions to tackle coronavirus outbreak. European Commission, https://ec.europa.eu/info/news/startups-and-smes-innovative-solutions-welcome-2020-mar-13_en Megtekintés ideje: 2020.04.15.

EURÓPAI STARTUP MONITOR (2015): https://europeanstartupmonitor.com/ Megtekintés ideje: 2019. 03.20.

HOLSTEIN, A. JAMES ‒ GUBRIUM, F. JABER (1995): The active interview. Qualitive Research Methods Series 37. A SAGE University Paper, Thousand Oaks, London https://books.google.hu/books?hl=en&lr=&id=LgR3TjzCxf8C&oi=fnd&pg=IA2&dq=(Holstein%E2%80%93Gubrium,+1995)&ots=PBgFFj2xdC&sig=DU7TGQlypXUDyY70wJD8waAc8TI&redir_esc=y#v=onepage&q=(Holstein%E2%80%93Gubrium%2C%201995)&f=false

NKFIH (2016): https://nkfih.gov.hu/covidea Megtekintés ideje: 2021.03.05.

CSEH KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA (2020): https://www.vlada.cz/en/mediacentrum/aktualne/measures-adopted-by-the-czech-government-against-coronavirus-180545/#economic Megtekintés ideje: 2022.10.15.

ILLÉS BÁLINT CSABA ‒ DUNAY ANNA ‒ JELONEK, DOROTA (2015): The entrepreneurship in Poland and in Hungary: future entrepreneurs education perspective. Polish Journal of Management Studies, 12. https://yadda.icm.edu.pl/baztech.element.bwmeta1.element.baztech-44d4b849-2ffc-44a6-8dc4-f992bbaa1d72

JÁKI ERIKA – MOLNÁR ENDRE MIHÁLY – KÁDÁR BÉLA (2019): Characteristics and challenges of the Hungarian start-up ecosystem. Budapest Management Review / Vezetéstudomány, 50(5), pp. 2-12. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.05.01

JUHÁSZ PÉTER – SZABÓ ÁGNES (2021): A koronavírus-járvány okozta válság vállalati kockázati térképe az első hullám hazai tapasztalatai alapján. Közgazdasági Szemle, XVIII. évf., különszám, 126–153. https://doi.org/10.18414/KSZ.2021.k.126

KARSAI JUDIT (2019): Szakirodalmi áttekintés a korai fázisú, gyorsan növekvő innovatív vállalkozások tőkefinanszírozását segítő alternatív megoldásokról. Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság Tudományi Intézet Műhelytanulmányok MT-DP-2019/22. http://real.mtak.hu/104501/1/MTDP1922.pdf Megtekintés ideje: 2022.05.23.

KARSAI JUDIT (2020): Startupok a koronavírus árnyékában. https://kti.krtk.hu/koronavirus/karsai-judit-startupok-a-koronavirus-arnyekaban-2/12852/ Megtekintés ideje: 2022.07.14.

KARSAI JUDIT (2021). A kockázati tőke gazdaságfejlesztő hatása Kelet-KözépEurópában. https://www.hvca.hu/documents/A_kock%C3%A1zati_t%C5%91ke_fejleszt%C5%91_szerepe_Kelet-K%C3%B6z%C3%A9p-Eur%C3%B3p%C3%A1ban_%281%29.pdf Megtekintés ideje? 2022.07.14.

KÉZAI PETRA KINGA – KONCZOSNÉ SZOMBATHELYI MÁRTA (2020): Nők a startupvállalkozások világában Magyarországon. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 51(10), pp. 51-62. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.10.05

KOLLMANN, T. – STÖCKMANN, C. – HENSELLEK, S. – KENSBOCK, J. (2016): European Startup Monitor 2016. http://europeanstartupmonitor.com/fileadmin/esm_2016/report/ESM_2016.pdf Megtekintés ideje: 2018.10.02.

KPMG (2020): https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/hu/pdf/szakertoi_anyagok/osszefoglaloaz-allami-tamogatasokrol.pdf Megtekintés ideje: 2022.12.13.

KUCKERTZ, A. – BRANDLE, L. (2021): Creative reconstruction: A structured literature review of the early empirical research on the COVID-19 crisis and entrepreneurship. Management Review Quarterly, 1-27. https://doi.org/10.1007/s11301-021-00221-0

KUCKERTZ, A. – BRANDLE, L. – GAUDIG, A. – HINDERER, S. – REVES, C. A. M. – PROCHOTTA, A. – BERGER, E. S. (2020): Startups in times of crisis–A rapid response to the COVID-19 pandemic. Journal of Business Venturing Insights, 13, https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2020.e00169

KVALE, S. (1996): InterViews. An introduction to qualitative research interviewing. SAGE Publications, Thousand Oaks, Kalifornia.

LÁNYI BEATRIX (2017): A startup vállalkozók személyiségjellemzőinek hatása az innovatív piaci jelenlétre-különös tekintettel az egészségügyi és orvosi biotechnológiai ágazatra. Közép-Európai Közlemények, 10(2), 77-90.

MINISZTERELNÖKSÉG (2016): https://digitalisjoletprogram.hu/hu/tartalom/dssmagyarorszag-digitalis-startup-strategiaja Megtekintés ideje: 2018.10.1.

MAKAI ATTILA LAJOS – VASA LÁSZLÓ (2020): A felsőoktatási intézmények szerepe a startup cégek külhoni inkubációjában, Külügyi Szemle, 19: (1) pp. 67-78.

MÁRKUS MÓNIKA (2016): Mérlegen a hazai start-upok. Logisztika-Informatika-Menedzsment Nemzetközi Tudományos Konferencia, Zalaegerszeg. http://publikaciotar.repozitorium.unibge.hu/936/1/Ck_Markus.pdf Megtekintés ideje: 2020.09.01.

MOLNÁR ENDRE MIHÁLY (2021): Az állami kockázati tőkebefektetők szerepe a startupökoszisztémában és befektetési preferenciáik. Doktori értekezés. http://phd.lib.unicorvinus.hu/1155/1/molnar_endre_dhu.pdf Megtekintés ideje: 2023.06.07.

MKIK GVI (2020): A koronavírus-járvány gazdasági hatásai a magyarországi vállalkozások körében – érintettség és válságkezelő intézkedések. https://gvi.hu/kutatas/628/akoronavirus-jarvany-gazdasagi-hatasai-a-magyarorszagi-vallalkozasok-koreben-2020-oktoberig-kapacitaskihasznaltsag-valsagkezelo-eszkozok-bervaltozasok-es-ertekesitesiarak Megtekintés ideje: 2021.07.01.

NEMZETI INNOVÁCIÓS HIVATAL (NIH) (2017): Kaleidoszkóp. Mi a startup? 7. nih.gov.hu/download.php?docID=30433 Megtekintés ideje: 2020. 07.2.

NYIKOS GYÖRGYI ‒ SOHA BETTINA ‒ BÉRES ATTILA (2021): Entrepreneurial resilience and firm performance during the COVID-19 crisis-evidence from Hungary. Regional Statistics, 11(3), 29-59. https://doi.org/10.15196/RS110307

OECD (2013): http://www.oecd.org/newsroom/innovation-support-for-young-firms-wouldboost-job-creation.htm

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA (2020): Vállalkozásvédelmi intézkedések járványhelyzetben egyes EU tagállamokba. https://www.parlament.hu/documents/10181/25287874/Elemzes_2020_COVID-19_vallalkozasvedelem.pdf/f8df28b7-7757-1709-efa8-482c17402028?t=1600425820799 Megtekintés ideje: 2022.12.30.

PRATTY, F. (2020): Startups founded by women most affected by pandemic. Retrieved March 18, 2021, from https://sifted.eu/articles/female-led-startups-pandemic/ Megtekintés ideje: 2021.03.18.

SARÁNY ORSOLYA (2022). A média a gazdaságról. Elemzés egy regionális napilap példáján. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 19(2), 120-127. https://doi.org/10.32976/stratfuz.2022.26

SASS MAGDOLNA –GÁL ZOLTÁN –S. GUBIK ANDREA –SZUNOMÁR ÁGNES–TÚRY GÁBOR (2022): A koronavírus-járvány kezelése a külföldi tulajdonú magyarországi vállalatoknál. Közgazdasági Szemle, 69(6), 758-780. https://doi.org/10.18414/KSZ.2022.6.758

S. GUBIK ANDREA (2020): Entrepreneurship and Economic Growth – Conceptualization Choices in the Literature. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 17(1), 45-56. https://doi.org/10.32976/stratfuz.2020.4

STARTUPBLINK (2021): https://www.startupblink.com/blog/reports/

SZEPESI BALÁZS – POGÁCSÁS PÉTER (2021): A koronavírusjárvány hatása a magyar vállalkozásra. https://ifka.hu/medias/970/akoronavirus-jarvanyhatasaamagyarvallalkozasokra.pdf Megtekintés ideje: 2021.07.01.

TÓTH TIHAMÉR (2020): Állami támogatások versenyjoga a vírusválság idején. Európai Tükör, 2020/3. 55-73. https://doi.org/10.32559/et.2020.3.3

WENHAM, C. – SMITH, J. – DAVIES, S. E. – FENG, H. – GRÉPIN, K. A. – HARMAN, S. – HERTEN-CRABB, A. – MORGAN, R. (2020): Women are most affected by pandemics—lessons from past outbreaks. Nature, 583(7815), 194-198. https://doi.org/10.1038/d41586-020-02006-z

SLOVAK STARTUP (2020): https://www.slovakstartup.com/2020/04/02/hack-corona-crisis-slovakiahackathon/ Megtekintés ideje: 2021.05.05

Melléklet: Félig strukturált mélyinterjú kérdések

Hogyan jellemezné a Covid-19 okozta világjárvány hatásást a startup vállalkozására?

Voltak-e pozitív hatásai az elmúlt egy évben tapasztalt pandémiának?

a. Ha igen, milyen pozitív hatások, kérem, részletezze!

Milyen nehézségeket tapasztalt az elmúlt egy évben a Covid-19 okozta világjárvány alatt?

Elégedett-e a vállalkozása növekedésével az elmúlt egy év során? Kérem, értékelje az alábbi skálán: 1 (nem elégedett) -2 – 3 – 4 – 5 (nagyon elégedett! Válaszát kérem indokolja meg!

Melyek a jelenlegi legfőbb kihívásai a startup vállalkozásában?

a. Ezeket a kihívásokat, hogyan kívánja megoldani?

Milyen forrásokat kíván bevonni az elkövetkező egy évben a vállalkozásába?

Mit gondol, hogy a pandémia milyen hatással volt általánosságban a hazai és nemzetközi startupokra?

a. Van-e olyan szektor, amely a nyertese volt a járványnak?

b. Ha igen, mely szektor?

Lát-e különbséget abban, hogy egy női vagy férfi startup vállalkozót hogyan értintett a pandémia? (Női szerepek kapcsán?)

Hogy látja, növekedett vagy csökkent a startup vállalkozások indítására való hajlandóság? Általában, illetve a nők körében?

Mit üzen a jövő startup vállalkozóinak?

##submission.downloads##

Megjelent

2024-07-04

Hogyan kell idézni

Kézai, P. K. (2024). A magyar startup vállalkozások válságtűrő képessége – egy kvalitatív kutatás eredményei startup vállalkozók körében folytatott strukturált mélyinterjúk alapján. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 21(01), 14–26. https://doi.org/10.32976/stratfuz.2024.2