On the budgetary regulations of the European Union

Authors

  • Zoltán Varga Associate Professor, PhD, Department of Financial Law, Faculty of Law, University of Miskolc, Hungary

DOI:

https://doi.org/10.46941/2023.e2.12

Keywords:

European Union budget, EU budget, multi-year financial plan, budgetary regulation, Common Budget of the European Union, multiannual financial framework

Abstract

The research topic of this study is the regulation of the European Union budget and its possible development strategies. The examination will include, on the one hand, the Common Budget of the European Union and its regulatory issues, and, on the other hand, it will also study the financing of the budget and the fundamental issues of the regulation of aid from the budget. The study provides a detailed analysis of the budgetary regulation process and its expected development trends considering the 2021-2027 multiannual financial framework.

References

Benedetto, G. (2019) The History of the EU Budget. Budgetary Affairs [Online]. Available at: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/636475/IPOL_IDA(201)636475_EN.pdf (Accessed: 10 June 2022).

Dezséri, K. (2008) ’Az EU pénzügyi perspektívájának egyes kritikus kérdései, megoldatlan problémái – a 2008–2009. évi felülvizsgálat’, Európai Tükör, 13(2), pp. 35-51.

Erdős, É. (2005a) ’Az Európai Unió költségvetése’ in Farkas, Á. (ed.) Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) az Európai bűnügyi együttműködési rendszerében, Budapest: KJK- Kerszöv, pp. 43-63.

Erdős, É. (2005b) Az EU pénzügyi ellenőrzési rendszere’ in Farkas, Á. (ed.) Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) az Európai bűnügyi együttműködési rendszerében, Budapest: KJK- Kerszöv, pp. 64-103.

Giday, Z. (2002) ’Az Európai Számvevőszék ellenőrzési gyakorlata’ in Az EU Számvevőszéke és korrupcióellenes tevékenysége [Európai Tükör Műhelytanulmányok 87.] Budapest: Európai Integrációs Iroda, pp. 505-506.

Halász, Zs. (2018) Az Európai Unió költségvetésének szabályozása. Budapest: Pázmány Press.

Halmai, P. (2020) ’Az Európai Unió közös költségvetése’, In Halmai, P. (ed.), Európai Gazdasági Integráció, Budapest: Dialog Campus [Online]. Available at: https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/15859/717_Europai_gazdasagi_integracio.pdf?sequence=1 (Accessed: 20 April 2021).

Iván, G. (2006) Az Európai Unió költségvetése, Budapest: Complex.

Juhász, E. (2010) Hazai és nemzetközi pályázatok forrásai kulturális fejlesztésre. 2. modul. In. Juhász, E. (ed.), Kulturális projektciklus menedzsment 2. modul Kulturális projektciklus menedzsment alapjai, Nyíregyháza: TIT Jurányi Lajos Egyesülete, pp. 140-170, [Online]. Available at: http://www.kulturasz.hu/letoltes/KPCM_Alapjai.pdf (Accessed: 1 June 2022).

Kengyel, Á. (2019) ’Az Európai Unió költségvetésének jövője a 2021–2027-es többéves pénzügyi keret tükrében’, Közgazdasági Szemle, 65(5) pp. 521-550; https://doi.org/10.18414/KSZ.2019.5.521.

Koponicsné, Gy. D. (2020) ’Az EU 2021-2027-es többéves pénzügyi keretének hatása a vidékfejlesztésre’, Közép-európai közlemények, 13(2), pp. 369-379.

Miskolczi, B. (2018) Az európai büntetőjog alternatív értelmezése – büntetőjogi védelem az EU érdekeit sértő csalás ellen. PhD thesis, Pécs, pp. 26-18.

Nyikos, Gy. (2017) Kohéziós politika 2014-2020. Az EU belső fejlesztéspolitikája a jelen programozási időszakban. Budapest: Dialóg Campus.

Somai, M. (2014) ’Az EU 2014-2020-ra szóló közös költségvetési kerete, különös tekintettel a kohéziós és az agrárpolitikát érintő változásokra’, Európai Tükör, 19(3), pp. 23-38.

Szemlér, T. (2019) ’Az Európai Unió költségvetése és közös politikák: fejlődés és jövőkép’, Európai Tükör, 22(1), pp. 7-21; https://doi.org/10.32559/et.2019.1.1.

Szeverényi, D. (2012) Oktatói kézikönyv, Nemzetközi szervezetek és anti-korrupció modul Európai dimenzió. Budapest: NKE [Online]. Available at: https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/100056/423.pdf;jsessionid=2CF876783CCE42F66E7C6A2B40AC845E?sequence=2 (Accessed: 5 June 2022).

Downloads

Published

2024-07-12

How to Cite

Varga, Z. (2024). On the budgetary regulations of the European Union . European Integration Studies, 19(2). https://doi.org/10.46941/2023.e2.12

Issue

Section

Articles - Section II.