Információk

Az Egészségtudományi Közlemények egy nyílt hozzáférésű tudományos folyóirat. Célja, hogy közös platformot teremtsen a jelenleg és jövőben orvos- és egészségtudomány területén tevékenykedő szakemberek részére. A folyóirat nem zárkózik el az egészségügyhöz kapcsolódó más tudományterületen végzett kutatások közlésétől.

ISSN: 2063-2142

Megjelenik: évente két alkalommal

Aktuális szám

Évf. 14 szám 1 (2024): Egészségtudományi Közlemények
Az összes folyóiratszám megtekintése