Információ Szerzőknek

Szeretne beküldeni anyagot a folyóirathoz? Javasoljuk, hogy olvassa el a tartalmi és formai követelményeket.  A szerzőknek beküldés előtt regisztrálniuk kell a folyóirathoz, vagy ha már regisztráltak, akkor egyszerűen bejelentkezhetnek és megkezdhetik az öt lépésből álló folyamatot.

 

AZ EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK ELKÉSZÍTÉSÉNEK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

 

A KÉZIRATOK BEKÜLDÉSE:

Microsoft Word (doc., docx.) formátumban a Miskolci Egyetem Open Journal System  (https://ojs.uni-miskolc.hu) felületen kérjük a kézirat feltöltését.

 

A KÉZIRAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE:

 • a kézirat még nem került publikálásra (kivétel ez alól az előadáskivonat); a korábban más helyen elfogadott konferencia cikkeket abban az esetben lehet benyújtani újra közlésre, ha teljesen átdolgozott, és legalább 50%-ban új eredményeket tartalmaz. Ez esetben szükséges a kiadó hivatalos engedélye. Valamint az alábbi szöveget kell beleírni a kéziratba: „A cikk egy átdolgozott és kibővített változata a korábban megjelent (konferencia neve/helyszíne/időpontja) változatnak”;    
 • a kézirat minden szerző által jóváhagyásra került;
 • a dolgozat megfelel a Helsinki deklaráció (1975, revízió 2008) előírásainak;
 • a humán vizsgálatok az illetékes etikai bizottság engedélye alapján zajlottak le;
 • a laboratóriumi állatokkal való kísérletek az arra vonatkozó rendeletek szerint történtek.
 • a vizsgálati személyek hozzájáruló nyilatkozata illetve 18 év alatti gyermek vizsgálata esetén a szülő/gondviselő írásbeli hozzájárulásának megléte

 

A KÉZIRATOK FELÉPÍTÉSE: 

A kézirat szövegének az alábbi fejezeteket kell tartalmaznia:  

 1. Összefoglalás (summary) magyar és angol nyelven
 2. Kulcsszavak magyar és angol nyelven
 3. Szöveges rész, táblázatok, ábrák
 4. Irodalomjegyzék

 

Minden szakcikk, a felkérésre készülők is, párhuzamos, anonim lektoráláson megy keresztül. Kérjük, mielőtt elküldi a kéziratot, győződjen meg róla, hogy a kézirat szöveges része nem tartalmazza a szerző(k) neveit és munkahely elérhetőségeket! Amennyiben elengedhetetlen a feltüntetése, a szerző neve helyett a „szerző” megjelölés szerepeljen.

A szerkesztőség elfogad úgynevezett áttekintő (review) közleményt is, amennyiben a feldolgozott téma szakmai aktualitásához nem fér kétség. Az áttekintő cikk elkészítésének követelményei megegyeznek a fent leírtakkal.

 

BÍRÁLATI FOLYAMAT ELŐSEGÍTÉSE:

A bírálati folyamatok elősegítése érdekében kérjük, hogy a kézirat beküldésével egy időben tegyen javaslatot szakmai lektorok személyét illetően. Javasolt lektor legalább három személy legyen, feltétel azonban, hogy legkevesebb egy fő ne a Miskolci Egyetem dolgozója legyen.

 

A KÖZLEMÉNYEK ELFOGADÁSA UTÁNI TEENDŐK

Amennyiben valamilyen kérés adódik, vagy teendője van a beküldött kézirattal kapcsolatban, elektronikus formában kap róla értesítést. Ha a kéziratot elfogadták közlésre, a bírálók által javasolt módosításokkal visszaküldik azt a szerzőhöz. Kérjük, ekkor alaposan olvassa át és javítsa ki a kéziratot, mert közlés előtt ez az utolsó lehetőség, hogy érdemi változtatást tegyen rajta. Kérjük, a javított verziót 2 héten belül küldje vissza. Amikor a megjelenés előtt a közlemény tördelt, pdf formátumban elkészült, még egyszer visszaküldik a szerzőnek ellenőrzésre. Ekkor már csak az elütések, kisebb formázási problémák korrekciója lehetséges. Amennyiben 5 napon belül nem érkezik módosítási javaslat, a szöveg abban a formában fog megjelenni.

 

A cikk megjelentetése díjtalan a szerzők részére.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 FORMÁZÁSI ÚTMUTATÓ:

 

                                              A KÖZLEMÉNY MAGYAR CÍME

(Főcím: Nagybetű, Times New Roman, 12 betűméret, félkövér, utána 1 üres sor)

 

                                               A KÖZLEMÉNY ANGOL CÍME

(Főcím: Nagybetű, Times New Roman, 12 betűméret, félkövér, utána 1 üres sor)

 

                            ELSŐ SZERZŐ NEVE1 – MÁSODIK SZERZŐ NEVE2  ̶ ……

                            (Nagybetű, Times New Roman, 12 betűméret)

                                                                                 1Munkahely

                                                                                2Munkahely

                                          (Times New Roman, 12 betűméret, dőlt)

A munkahelyek megnevezése (Intézmény és kar, pl. Miskolci Egyetem, Egészségtudományi Kar) felső index sorszámmal ellátva szerepeljen. A szerzők neve mellett ez a sorszám szerepel szintén felső indexben, amely a munkahely jelölésére szolgál. Egy szerző esetén számozás csak akkor szükséges, ha a szerző több munkahely képviseletében jegyzi a munkát. Egy munkahelyen dolgozó szerzők esetén nem szükséges a felső indexes számozás. 

 

 

Összefoglalás (Times New Roman, 11 betűméret, félkövér): A cikk elején rövid összefoglalás max 8-10 sor/max. 250 szó terjedelemben. Szerkesztési szempontok: lényegre törő, 1/3. személyben történő megfogalmazás, mely által csupán az összefoglaló elolvasása is elegendő a lényeg megértéséhez. A rövidítések csak kivételesen indokolt esetben szerepeljenek. (Times New Roman, 11 betűméret)

Kulcsszavak: adjon meg 3-5 a cikk témájára leginkább jellemző kulcsszót! (Times New Roman, 11 betűméret, dőlt)

 

Summary (Times New Roman, 11 betűméret, félkövér): A magyarral minden tekintetben egyező összefoglalást és kulcsszavakat angol nyelven is kérjük megadni. (Times New Roman, 11 betűméret)

Keywords: adjon meg 3-5 a cikk témájára leginkább jellemző kulcsszót! (Times New Roman, 11 betűméret, dőlt)

 

BEVEZETÉS (Stílusa: Nagybetű, Címsor 1, Times New Roman, 12 betűméret, félkövér, térköz utána 6 pt)

A cikk terjedelme legalább 6 oldal. Maximum 4000 szó az absztrakt és az irodalomjegyzék nélkül.

Szöveges rész tagolása: „BEVEZETÉS”, „ANYAG ÉS MÓDSZEREK”, „EREDMÉNYEK”, „MEGBESZÉLÉS” és „KÖVETKEZETÉS”. Kérjük, hogy a „KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS” rész a „KÖVETKEZTETÉS” fejezet után és az „IRODALOMJEGYZÉK” előtt helyezkedjen el, ha a szerzők úgy kívánják.

Főszöveg szedése: sorkizárt, 1 sortávolság, térköz 0 pt.

A főszöveg mindig normál álló betű.

A címsor utáni első szövegtörzs bekezdés behúzás nélkül kezdődjön.

A további szövegtörzs típusú bekezdések szintén behúzás nélkül kezdődnek, sorkihagyás nélkül. (Stílus: Times New Roman, 12 betűméret)

 

Oldalbeállítások:

 • Lapméret: A4, álló lap
 • Laptükör (az A4-es lapon belül a szöveges rész mérete): 130×195 mm
 • Margó arányok A/4 papíron mm-ben:
  • belső margó: 2,5 cm
  • külső margó: 2,5 cm
  • felső margó: 2,5 cm
  • alsó margó: 2,5 cm

 

Általánosan érvényes irányelv, hogy ha a magyar szavak vagy kifejezések az idegennel azonos jelentésűek és tartalmúak, akkor a már bevált megfelelő magyar szavak használata részesüljön előnyben az idegenek helyett. Latinosan írjuk az anatómiai, kór- élet- és szövettani neveket, a kórokozók neveit, a betegségmegnevezéseket, a műtéti eljárásokat és a védett gyógyszerneveket, azonban magyarosan (fonetikusan) írjuk a tudományágak és szakterületek neveit, a kémiai vegyületek és gyógyszerkészítmények neveit, a társtudományok szakkifejezéseit. Kémiai nevek, rövidítések esetén a nemzetközileg elfogadott kémiai nevet kell használni.

Minden kézirat a magyar helyesírási szabályzatot tartozik követni. Azonos tartalmú, funkciójú szövegrészeket mindig következetesen megegyező módon írjuk. Ha rövidítéseket használunk a szövegben, minden esetben először ki kell írni a teljes nevet (utána zárójelben a rövidítéssel), és majd ezután használjuk csak a rövidítéseket.  

Ügyeljünk rá, hogy az 1 számjegy és az l, I betű, a 0 számjegy és az o, O betű a számítógépen különböző karakterek. Az írásjelek előtt ne legyen szóköz, utánuk viszont mindig.  

A magyar kezdő idézőjel („) és a magyar záró idézőjel (”) használata szükséges (a magyar tipográfiában egyáltalán nem használatosak az alábbiak: kétvonalas idézőjel ("     ”).

 

Alcímek alkalmazása (2. szint, stílusa: Címsor 2; 12 betűméret, térköz utána 6 pt)

A dokumentumban lehetőség szerint 3 szintnél részletesebb tagolású alcímet ne alkalmazzunk.

 

Táblázatok beillesztése (3. szint, stílusa: Címsor 3, 12 betűméret, térköz utána 6 pt)

A táblázatokat is középre igazítjuk (Times New Roman, a táblázat számozása: dőlt, félkövér, 12 betűméret; a táblázat felirata: dőlt, 12 betűméret.)  A táblázat számozását és feliratozását a táblázat tetején, jobbra igazítsuk, a felette lévő szövegtől egy sor távolságban. A táblázat után szintén egy üres sor következik.

A táblázat felirata és a táblázat ne váljon el egymástól. Hosszabb táblázatok beillesztésénél figyeljünk arra is, hogy a táblázat se törjön meg, azaz ne legyenek külön oldalra kerülő sorai. A cellákba írt szöveg mérete is lehetőleg a szövegtörzs betűméretével egyezzen meg (ha a táblázat összetettsége miatt kisebb fontméret szükséges legfeljebb 10 pt-os értékre csökkentsük az olvashatóság érdekében). A táblázat celláiba írt adatok jellegétől függően alkalmazzuk a középre, illetve jobbra igazítást. Az is fontos, hogy a táblázat teljes szélessége ne érjen ki a laptükörből.

Kérjük, hogy a táblázatok és ábrák minden esetben szerkeszthető formában legyenek beillesztve a szövegtörzsbe (nem képként beszúrva)! A kéziratban az ábrákat, táblázatokat lehetőség szerint fekete-fehér formában készítse el. Színes ábrákat csak nagyon indokolt esetben használjon. 

 

Ábrák, képek beillesztése

Az ábrákat középre igazítva illesszük be. Lehetőleg csak jó minőségű, számítógéppel szerkesztett ábrákat, illetve kiváló minőségű fotókat alkalmazzunk.

Az ábrákat, grafikonokat sorszámozott címmel kell ellátni, amely az ábra alatt helyezkedik el (Times New Roman, sorszám: félkövér, dőlt, 12 betűméret; cím: dőlt, 12 betűméret). Kérjük, hogy az ábrán belül ne írjon címet. Az ábra számozása arab számmal történik, utána pont áll.

Az ábrára a szövegben minden esetben hivatkozni szükséges (Times New Roman, dőlt, 12 betűméret). Az ábrákat a szöveg tartalmi részének megfelelően az ábrákra való hivatkozáshoz közel helyezzük el. Az ábra feliratokat az ábra méretéhez igazítsuk, a jól olvasható felirat szabályait szem előtt tartva. Az ábrák készítésénél – különösen a színes ábráknál – külön gondot fordítsunk a vonalvastagság és a színek megválasztására! Az ábra előtt és után egy sor üresen marad.

IRODALOMJEGYZÉK (Stílusa: Nagybetű, Címsor 1, Times New Roman, 12 betűméret, félkövér, térköz utána 6 pt)

A hivatkozások sorszámozása a szövegben való megjelenés sorrendjében történik, a számokat felső indexben kell megadni, az American Medical Association (AMA) nemzetközileg használt szabványos hivatkozási stílust követve. Elektronikusan hozzáférhető kiadványok esetében szükséges a DOI megadása.

Több információ:

https://umc.libguides.com/citations/ama

https://guides.library.uab.edu/citation/ama?fbclid=IwAR2sG6KRzQD-PcaaCkDpLcXx-HMoRln9-UZBUI_cnMJ8665T6KOGquTa0e0

 

A felhasznált irodalomra az alábbi formátumban kell a szövegben hivatkozni:

 • A hivatkozások számozása a szövegben, a táblázatokban vagy az ábrákban folyamatos sorrendben történik.
 • Használjon felső indexes arab számokat. A dokumentumokban használt első hivatkozást kell elsőként feltüntetni a hivatkozási listán.
 • Ha egy hivatkozást többször is használnak ugyanabban a kéziratban, mindig ugyanazt a számot használják.
 • Ha egy helyen kettőnél több hivatkozást idéznek, a sorozat első és utolsó számát kötőjellel kösse össze; a többszörös idézetek egyéb részeinek elválasztására vesszőt használjon szóköz nélkül. 1,4-7,19,24.
 • A dolgozat szövegében hivatkozhat a szerző nevére (csak a vezetéknévre), amennyiben ezeket számozott idézet kíséri.

A felső indexes számok beillesztése:

 • Közvetlenül az idézett tény, gondolat vagy idézet mellett.
 • Pontokon és vesszőkön kívül.
 • Kettőspontok és pontosvesszők közé.
  • Példa:

 

Irodalomjegyzék, hivatkozási lista formázása:

 • A hivatkozásokat a szövegben szereplő sorrendben kell felsorolni. Ne betűrendbe rendezze azokat!
 • A szerzők felsorolása esetén a vezetéknév az első, majd a keresztnév és a középső kezdőbetűk következnek, pontok nélkül. (Pl.: Skinner, BF)
 • Legfeljebb 6 szerző nevét kell felsorolni. 6 szerző felett csak az első 3 szerzőt sorolja fel, majd az "et al." következik.
 • A folyóiratcímeket a PubMed rövidítéseknek megfelelően rövidítve és dőlt betűvel szedve írjuk. A folyóiratcímekben minden fontos szót írjunk nagybetűvel.
 • Online folyóiratok esetében a DOI-t előnyben kell részesíteni az URL-linkkel szemben.
 • A könyvcímekben minden fő szó nagybetűvel írandó.
 • URL-címek használata esetén ügyeljen arra, hogy azok a lehető legközvetlenebbek legyenek az adott publikációhoz.

 

Számozás:

 1. Cropley TG. Dermatology and skin disease in the American Civil War. Dermatol Nurs.2008;20(1):29-33.

 

Példák:

 

Könyv - egy szerző/szerkesztő: Szerző. A könyv címe. Kiadás. Kiadás helye, (állama): Kiadó; év.

 

Bollet AJ. Civil War Medicine: Challenges and Triumphs. Tucson, AZ: Galen Press; 2002.

Frumkin H, ed. Environmental Health: From Global to Local. San Francisco, CA: Jossey-Bass; 2005.

 

Könyv - több szerző/szerkesztő (2-6 szerző/szerkesztő esetén az összeset felsorolja; ha 7 vagy több, akkor az első 3-at, majd az "et al."): Szerző(k). A könyv címe. Kiadás. Kiadás helye, (állama): Kiadó; év. vagy Szerző(k), szerk. A könyv címe. Kiadás. Kiadás helye, (állama): Kiadó; év.

 

Kaplan C, Turner GS, Warrell DA. Rabies: The Facts. New York: Oxford University Press; 1986.

Marx JA, Hockberger RS, Walls RM, et al., eds. Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice. Philadelphia, PA: Mosby/Elsevier; 2010.

 

Könyv fejezet: Fejezet Szerző(k). Fejezet címe. In: Szerző(k), szerk. A könyv címe. Kiadás helye, (állama): Kiadó: év: oldalszám(ok).

 

Degner LF, McWilliams ME. Challenges in conducting cross-national nursing research. In: Fitzpatrick JJ, Stevenson JS, Polis NS, eds. Nursing Research and its Utilization: International State of the Science. New York, NY: Springer; 1994:211-215.

 

Könyv - Monográfiai sorozat: Szerző(k). A könyv címe. Kiadó Város, (állam): Kiadó; év. Sorozat címe, száma a sorozatban.

 

Davidoff RA. Migraine: Manifestations, Pathogenesis, and Management. Philadelphia, PA: FA Davis; 1995. Contemporary Neurology Series, No 42. 

 

Online könyv: Szerző(k), szerk. A könyv címe. Kiadás. Kiadó Város, (állam): Kiadó; év. URL. Hozzáférés dátuma (Elérhető).

 

DiPiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Wells BG, Posey LM, eds. Pharmacotherapy: A Psychophysiology Approach. 9th ed. New York: NY: McGraw-Hill; 2014. http://accesspharmacy.mhmedical/com/book/aspx?bookid=689. Accessed April 3, 2016. 

 

Weboldalak: Szerző(k). Oldalcím. URL. Megjelenés dátuma. Hozzáférés dátuma.

 

National Institute of Health and Care Excellence (NICE). Diabetic foot problems: prevention and management. National Guideline Clearinghouse. http://www.guideline.gov/content.aspx?id=49566$&search=diabetes. Published August 26, 2015. Accessed April 25, 2016.

 

Major earthquake in Port-Au-Prince, Haiti avoid nonessential travel to Haiti. Centers for Disease Control and Prevention Website. http://wwwnc.cdc.gov/travel/content/travel-health-warning/haiti-earthquake.aspx. Közzététel: January 13, 2010. Frissítés: July 21, 2010. Elérhető: October 12, 2010.

 

Weboldalak szerző és dátum nélkül: Az oldal címe. Weboldal címe. URL. Hozzáférés dátuma.

 

Compound summary for CID 146571: Escitalopram Oxalate. PubChem Compound Database. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/146571. Accessed April 16, 2019.

 

Centers for Disease Control and Prevention Website. http://www.cdc.gov. Elérhető: April 13, 2010.

 

Egyszerzős nyomtatott cikk: Szerző. Cikk címe. Folyóirat rövidítése. Év;Kötet(kiadás): oldalszámok.

 

Moldofsky H. Sleep, neuroimmune and neuroendocrine functions in fibromyalgia and chronic fatigue syndrome. Adv Neuroimmunol. 1995;5(1):39-56.

 

Cropley TG. Dermatology and skin disease in the American Civil War. Dermatol Nurs. 2008;20(1):29-33.

 

Többszerzős nyomtatott cikk (2-6 szerző esetén sorolja fel az összeset; ha 7 vagy több, adja meg az első 3-at, majd az "et al." következik): Szerző(k)..et al. Cikk címe. Folyóirat rövidítése. Év:Kötet(kiadás):oldalszámok.

 

Huang W, Lee SL, Lu LX. Mechanistic approaches to predicting oral drug absorption. AAPS J. 2009;11(2):2017-224.

 

Rowney R, Barton G. The role of public health nursing in emergency preparedness and response. Nurs Clin North Am. 2005;40(3):499-509.

Seal AJ, Creeke PI, Dibari F, et al. Low and deficient niacin status and pellagra are epidemic in postwar Angola. Am J Clin Nutr. 2007;85(1):218-224.

 

Online cikk  (Ha elérhető, tüntesse fel a DOI-t; ha a DOI nem elérhető, adja meg az URL-t, a közzététel dátumát és a hozzáférés dátumát.):

 

DOI elérhető: Szerző(k). Cikk címe. Folyóirat rövidítése. Év;Kötet(kiadás): oldalszámok. doi: doi szám.

 

Kitajima TS, Kawashima SA, Watanabe Y. The conserved kinetochore protein shugoshin protects centromeric cohesion during meiosis. Nature. 2004;427(6974):510-517. doi: 101038/nature02312

 

Rowney R, Barton G. The role of public health nursing in emergency preparedness and response. Nurs Clin North Am. 2005;40(3):499-509. doi:10.1016/j.cnur.2005.04.005.

     

DOI nem elérhető: Szerző(k). Cikk címe. Folyóirat rövidítése. Év;Kötet(kiadás): oldalszámok. URL. Elérés dátuma.

 

Kapur VK. Obstructive sleep apnea: diagnosis, epidemiology, and economics. Respir Care. 2010;55(9):1155-1167. http://www.rcjournal.com/contents/09.10/09.10.1155.pdf Accessed November 8, 2011.

 

Rowney R, Barton G. The role of public health nursing in emergency preparedness and response. Nurs Clin North Am. 2005;40(3):499-509.http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029646505000216. Elérhető: 2013. November 9.

 

Cikk - oldalszám nélkül: Szerző(k). Cikk címe. Folyóirat rövidítése. Év;Kötet (kiadás). URL. Elérés dátuma.

 

Gore D, Haji SA, Balashanmugam A, et al. Light and electron microscopy of macular corneal dystrophy: a case study. Digit J Ophthalmol. 2004;10. http://djo.harvard.edu/site.php?ur=/physicians/oa/671. Accessed December 6, 2005.