Az informatikai tématerületre felvett hallgatók numerikus sorokkal kapcsolatos tanulási nehézségeinek feltárására irányuló hárompilléres felmérés eredményeinek bemutatása

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.35925/j.multi.2023.1.7

Kulcsszavak:

informatikai alapképzés, numerikus sor, konvergenciakritérium, tanulási nehézségek, lemorzsolódás a felsőoktatásban

Absztrakt

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a Matematikai analízis I. tárgy tananyagának szerves részét képző numerikus sorok konvergencia tulajdonságának vizsgálata gyakran jelent kihívást a Miskolci Egyetem elsőéves informatikai alapképzési szakjain tanulóknak. A 2022/2023-as tanév őszi félévében átfogó felmérést végeztünk a numerikus sorok konvergenciájának meghatározásával kapcsolatban felmerülő tanulási nehézségek és problémák feltérképezésére. Cikkünkben összefoglaljuk a hárompilléres felmérés eredményeit, valamint bemutatjuk azokat a tanulást támogató lehetőségeket, amelyek hozzájárulhatnak a vizsgált témakör eredményesebb elsajátításához és a kurzus sikeres teljesítéséhez.

Megjelent

2023-05-28