Kompetenciák súlya a hátrányos helyzetű településeken élők egészségmutatóinak javítására történő törekvésekben

Szerzők

  • Perge Anna Miskolci Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.35925/j.multi.2021.2.44

Kulcsszavak:

hátrányos helyzet, egészségügy, kompetencia

Absztrakt

A depriváltság és az ezzel szorosan összefüggő hátrányos helyzet kérdésköre összetett: mind társadalmi, gazdasági, mind egészségügyi vonatkozásban mutatkozó negatív hatásai számottevők. A leszakadó térségekben kiemelt figyelmet kell fordítanunk az egészségmutatók javítására. Több, Magyarország perifériáján végzett kutatásról hazai és nemzetközi területen megjelent szakirodalmak összefoglalása nyomán, holisztikus szemlélet szükséges a hátrányos helyzetű településeken élők egészségének pozitív irányba mozdításához. A kutatások eredményei rávilágítanak arra, hogy melyek a kulcskompetenciák az ellátórendszer eredményes törekvéseihez, továbbá lehetőség nyílik a felmerülő plusz kompetenciák fejlesztésére irányuló fejlődési utak beazonosítására, a hatékony munkához szükséges támogatások irányának megismerésére.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-03-12