A közép-európai kereskedelmi útvonalak és az EU-s tagállamok vámbevételei közötti kapcsolatok

Szerzők

  • Miklós Gábor Budapesti Corvinus Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.32976/stratfuz.2024.6

Kulcsszavak:

adminisztrációs költségek, One Belt One Road kezdeményezés, vámok, Rotterdami kikötő, Pireuszi kikötő, Hamburgi kikötő

Absztrakt

A dolgozat bemutatja a kereskedelmi utak változását az európai centrum régió és a Távol-Kelet gazdasági motorja között. A fő kérdés, hogy milyen módon lehetséges kombinálni a vasúti és tengeri árufuvarozást Európában, hogy teljesítse a két centrum terület, Kína/Shanghai és Németország viszonylatban zavartalan ellátását. A vizsgálatban kiemelt szerepet kap a görögországi Pireusz kikötője, amely a kínai nagy árufuvarozási vállalat, a COSCO érkezésével kapott kiemelt szerepet az Európai Unióban. Milyen egyéb változásokat hozhat ez régiónkra, Közép-Európára nézve; ezt vizsgálja a tanulmány.

Információk a szerzőről

Miklós Gábor, Budapesti Corvinus Egyetem

PhD hallgató

Hivatkozások

Cholnoky J. (1936): A Föld és élete – Világrészek, országok, emberek. Budapest: Európa, Franklin-Társulat.

Derudder, B., Liu X., & Kunaka, C. (2018): Connectivity along Overland Corridors of the Belt and Road Initiative, MTI DISCUSSION PAPER NO. 6, World Bank Group, 8-47. https://doi.org/10.1596/30609

Engelbert I., & SÁGI J. (2017): Az Új selyemút kezdeményezés szerepe, céljai. Külügyi Szemle, 16(3). 85-104.

Erdősi F. (2019): Középső-Európa tengerikikötő-választásának tartós és változó tényezői, Közlekedéstudományi Szemle, LXIX. évf. 2. sz. 8-21.

Erdősi F. (2021): A globalizálódott tengerhajózás és a világkereskedelem. Pécs: Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete.

Eszterhai V. (2016): Kelet-Közép Európa és Magyarország helye a Selyemúton, Pageo – Geopolitikai Kutatóintézet. Forrás: http://www.geopolitika.hu/hu/2016/11/24/keletkozep-europa-es-magyarorszag-helye-a-selyemuton/#_ednref13 (letöltés ideje: 2023.02.18)

Európai Unió Tanácsának és az Euratomnak 2020/2053 határozata, 11. cikk (5) bekezdés, Forrás: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053&from=HU, (letöltés ideje: 2023.10.19.)

European Commission (2018): EU Budget for the Future, Volume 2, Own Resources, Proposaé of the Commission for 2021-2027 multiannual financial framework, Brussels, SWD (2018) 172. 1-100.

Európai Bizottság (2022): Nemzeti hozzájárulások, Forrás: https://ec.europa.eu/info/strategy/eubudget/long-term-eu-budget/2021-2027/revenue/own-resources/nationalcontributions_hu, (letöltés ideje: 2023.09.28)

Eurostat (2023): EU spending and revenue 2014-2020, Forrás: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/eu-budget/long-term-eu-budget/2014-2020/spending-and-revenue_en (letöltés ideje: 2023.10.15)

Gussarova, A., Aminjonov, F., & Khon, Y. (2017): The Eurasian Economic Union and the Silk Road Economic Belt – Competition or Convergence? Implications for Central Asia, Friedrich Ebert Stiftung – Central Asian Institute for Strategic Stdies. Forrás: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kasachstan/13620.pdf. (letöltés ideje: 2023. 10. 15.)

Halmai P. (2018): Az Európai Unió közös költségvetése. Budapest: Dialóg Campus Kiadó.

Hodgkinson, P. J. (2016): Development of seamless rail-based intermodal transport services in Northeast and Central Asia, UNESCAP Report. Forrás: https://www.unescap.org/sites/default/files/Seamless%20Transport%20report_Kazakhstan.pdf (letöltés ideje: 2023.10.06)

Krugman, P. (1991): Geography and Trade, Leuven, Belgium: Leuven University Press/MIT Press.

Lechmacher, W. (2015): What can the New Silk Road do for global trade? World Economic Forum and Financial Times, 22nd September 2015, Forrás: https://www.weforum.org/agenda/2015/09/what-can-the-new-silk-road-do-for-globaltrade (letöltés ideje: 2020.10.06)

OECD (2018) China’s Belt and Road Initiative in the Global Trade, Investment and Finance Landscape, https://doi.org/10.1787/26172577

Pepe, J.M. (2019) Eurasia: Playing Field or Battle Field? - Defining an Effective German and European Approach on Connectivity Toward China and Russia? DGAP Analysis. German Council on Foreign Relations (2) 1-22.

Port of Gdansk (2021): Port of Gdansk strikes new ‘Black Sea to the Baltic’ trade route deal with Ukraine, Forrás: https://www.portgdansk.pl/en/events/port-of-gdansk-strikes-newblack-sea-to-the-baltic-trade-route-deal-with-ukraine/ (letöltés ideje: 2023.10.21)

Railfreight (2021a): Railways plans for Antwerp and Zeebrugge still on agenda. Forrás: https://www.railfreight.com/railfreight/2021/02/16/railway-plans-for-antwerp-andzeebrugge-still-on-the-agenda/ (letöltés ideje: 2023.10.17)

Railfreight (2021b): New railway line directly connects port of Gdansk and Ukraine. Forrás: https://www.railfreight.com/railfreight/2021/02/22/new-railway-line-directly-connectsport-of-gdansk-and-ukraine/ (letöltés ideje: 2023.10.18)

Railfreight (2022): Austrians officially pull out of Kosice-Vienna broad gauge project. Forrás: https://www.railfreight.com/policy/2022/05/23/austrians-officially-pull-out-of-kosicevienna-broad-gauge-project/ (letöltés ideje: 2023.10.18)

Richet, X. (2018): 16+1 Cooperation and China-EU Relationship. Budapest: China-CEE Institue Nonprofit Ltd.

Rodrigue, J-P. (2020): The Geography of Transport System, New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429346323

Smith, K. (2022): China-Europe Express train reaches Germany in 10 days. International Railway Journal. Forrás: https://www.railjournal.com/freight/china-europe-express-trainreaches-germany-in-10-days/ (letöltés ideje: 2023.10.16)

Tiezzi, S. (2014): The New, Improved Shanghai Cooperation Organization - China’s ambitious goals for the SCO are helped by the imminent addition of three new members. The Diplomat. Forrás: https://thediplomat.com/2014/09/the-new-improved-shanghaicooperation-organization/ (letöltés ideje: 2023.10.16)

Wijeratne D., Yau J., Wong G., RAthbone M., Ling N. B., Lau S. (2017): Repaving the ancient Silk Routes, PwC Growth Market Centre. Forrás: https://www.pwc.com/gx/en/growthmarkets-centre/assets/pdf/pwc-gmc-repaving-the-ancient-silk-routes-web-full.pdf. (letöltés ideje: 2023.10.16)

Wolffgang H.M., Brovka, G., & Belozerov, I. (2013): The Eurasian Customs Union in transition. World Customs Journal, Vol. 7(2), 93-104. https://doi.org/10.55596/001c.92963

World Bank (2021): Implementation Completion and Result Report – Pap-Angren Railway. Transport Global Practice Europe and Central Asia Region, Report No.: ICR00005103, 1-63.

World Bank Group (2019) Belt and Road Economics, Opportunites and Risks of Transport Corridors, Washington DC, 43-64.

##submission.downloads##

Megjelent

2024-07-04

Hogyan kell idézni

Miklós, G. (2024). A közép-európai kereskedelmi útvonalak és az EU-s tagállamok vámbevételei közötti kapcsolatok. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 21(01), 66–81. https://doi.org/10.32976/stratfuz.2024.6