A vagyoni elégtétel lehetséges jogalkalmazási kérdései és válaszlehetőségei

Szerzők

  • Boda Zoltán

DOI:

https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.1.1946

Kulcsszavak:

vagyoni elégtétel, eljárások elhúzódása, polgári per, alapjog, időtartam, bíróság

Absztrakt

Jelen tanulmányomban leginkább a 2022. január 1. napján hatályba lépő, a polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítéséről szóló 2021. évi XCIV. (Pevtv.) törvény azon rendelkezéseit igyekszem számba venni (és azokra lehetséges válaszokat adni), amelyek megítélése a törvény mindennapos alkalmazása előtt már előre nehézkesnek tűnhet. A konkrét jogalkalmazási gyakorlat hiányában egyelőre mondhatni vitaindító jelleggel teszem fel kérdéseim és fogalmazom meg néhány pontom a saját véleményemet, hangsúlyozva, hogy az bizonyosan tűri a szakmai vitát. Ezen új kártérítési jellegű jogorvoslati jogintézmény kitüntetett figyelemre számíthat a jogkereső állampolgárok felől is, hiszen érzékeny maga a téma is, amikor arról beszélünk, hogy a bíróságok rendeltetésükkel ellentétes módon jogellenes magatartást tanúsítanak és felróhatóan kárt okoznak azáltal, hogy egyes eljárások ésszerűtlen ideig húzódnak

Megjelent

2022-08-14

Hogyan kell idézni

Boda, Z. (2022). A vagyoni elégtétel lehetséges jogalkalmazási kérdései és válaszlehetőségei. Miskolci Jogi Szemle, 17(1), 195-213. https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.1.1946