Súlytalan büntetés? – néhány gondolat a végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztésről

Szerzők

  • Pápai-Tarr Ágnes

DOI:

https://doi.org/10.32980/MJSz.2023.1.19

Kulcsszavak:

felfüggesztett szabadságvesztés, alternatív büntetés, magatartási szabály, pártfogó felügyelet

Absztrakt

A büntető szankciórendszerekben az utóbbi évtizedekben megnövekedett a szabadságvesztést helyettesítő alternatív szankciók jelentősége. A feltételes elítélés egyik formájaként ismert, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés is egy népszerű alternatív szankció büntetőjogunkban. Az ítélkező bíró ugyanakkor gyakran szembesülhet azzal, hogy önmagában a felfüggesztett szabadságvesztés súlytalan büntetésnek tűnik, sőt maguk az elítéltek is úgy tekintenek rá, hogy felfüggesztettel „megúszták” a bűncselekmény elkövetését. A tanulmány a jogintézmény gyakorlatban való működését kívánja feltárni, valamint a fent említett problémának szeretne utánajárni, lehetséges megoldási javaslatokat is felsorakoztatva.

Hivatkozások

Albrecht, Hans-Jörg: Prison Overcrowding – Finding Effective Solutions. Strategies and Best Practices Against Overcrowding in Correctional Facilities. Max Planck Institute, Freiburg, 2011. https://www.mpicc.de/shared/data/pdf/research_in_brief_43_albrecht_prisonvercrowding.pdf (2020. december 12.)

Ambrus István: Some Thoughts on the Hungarian Criminal Sanctioning System, Jogelméleti Szemle, 2016/4.

Barabás A. Tünde, Mészáros Ádám, Windt Szandra: A vádelhalasztás eredményessége és feltételei 2006-ban: aktafeldolgozás, különös tekintettel a megelőzés és individualizálás szempontjaira, in.: Kriminológiai Tanulmányok, 45. kötet, (Szerk.: VIRÁG György) Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 2008.

Blanc, Alain: Á propos du rapport de Dominique Raimbourg: „Penser la peine autrement: proposition pour mettre fin à la surpopulation carcérale, Archives de politique criminelle, 2013/1.

Bonis-Garçon, Evelyne, Peltier, Virginie: Droit de la peine, 2e édition, LexisNexis, Paris, 2015.

Deffains, Bruno, Jean, Jean-Paul: Le coût des prisons (à qui profite le crime?), Archives de politique criminelle, 2013/1. https://doi.org/10.3917/apc.035.0025

Favuzza, Federica: Torreggiani and Prison Overcrowding in Italy, Human Rights Law Review, 2017/1. https://doi.org/10.1093/hrlr/ngw041

Finkey Ferenc: A magyar büntetőjog tankönyve, Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, Budapest. 1909.

Görgényi Ilona, Gula József, Horváth Tibor, Jacsó Judit, Lévay Miklós, Sántha Ferenc, VáradI Erika: Magyar Büntetőjog, Általános Rész, Complex Kiadó, Budapest, 2014.

Görgényi Ilona: Közösségi szankciók a büntetőjogban, in.: Acta Universitatis Szegediensis: Acta Juridica et Politica, Tomus LXXXI. Ünnepi kötet dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár 70. születésnapjára, (Szerk.: Homoki-Nagy Mária), Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 2018.

Hatvani Erzsébet: A Pártfogó Felügyelői Szolgálat és a bűnelkövetők társadalmi reintegrációja, Börtönügyi Szemle, 2006/1.

Irk Albert: A magyar büntető anyagi jog, Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda Rt., Pécs, 1933.

Kadlót Erzsébet: Az új Btk. szankciórendszerének lehetséges kihatásai az ítélkezési gyakorlatra, Fundamentum, 2013/4.

Kadlót Erzsébet: Pilot döntés a börtönök túlzsúfoltságáról, in.: Kriminológiai Közlemények 75. szám, Válogatás a 2014-ben és 2015-ben tartott tudományos rendezvények előadásaiból, (Szerk.: Inzelt Éva) Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 2015.

Kerezsi Klára: Kontroll vagy támogatás: az alternatív szankciók dilemmája, Complex Kiadó, Budapest, 2006.

Márk Lili, Váradi Balázs: A fogvatartás ára – A Strasbourgi pilot ítélet fényében, in: Kriminológiai Közlemények 75. szám, Válogatás a 2014-ben és 2015-ben tartott tudományos rendezvények előadásaiból, (Szerk.: Inzelt Éva), Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 2015.

Nagy Anita: A túlzsúfoltság a büntetés-végrehajtási intézetekben, figyelemmel a nemzetközi szabályozásra, Jogelméleti Szemle, 2016/1.

Nagy Anita: Szabadulás a büntetés-végrehajtási intézetből, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2015.

Pálvölgyi Ákos: A büntetés felfüggesztése intézménye történetének és egyes büntetőjogi alapelvek értékelése a magyar büntetőjogban a Cemegi-kódextől napjainkig, Doktori értekezés, Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar, Doktori Iskola, Pécs 2017. https://ajk.pte.hu/files/file/doktori-iskola/palvolgyi-akos/palvolgyi-akos-muhelyvita-ertekezes.pdf

Papatheodoru, Théodore: La personnalisation des peines dans le noveau code pénal français. Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1997/1.

Penaud, Béatrice: La surpopulation carcérale n’est pas une fatalité, Gazette du Palais, No. 135. du 15 Mai 2014.

Poncela, Pierrette: La crise du logement pénitentiaire, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2008/4.

Pradel, Jean: Droit pénal général, 21e édition, Cujas, Paris, 2016.

Róth Erika: Az ügyész diszkrecionális jogkörének néhány kérdése, in.: Bizonyítékok. Tiszteletkötet Tremmel Flórián egyetemi tanár 65. születésnapjára. Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata, 139., (Szerk.: Fenyvesi Csaba, Herke Csongor, Mészáros Bence) Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, Pécs, 2006.

Sipos Ferenc: Közérdekű munka skandináv módra II.: A dán és a finn példa, JURA 2018/1. 419-426. o.

Szemesi Sándor: Repetitive Cases before the Strasbourg Court: The Pilot Judgment Procedure at the European Court of Human Rights, in.: Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2014. (Szerk.: Szabó Marcel, Láncos Petra Lea, Varga Réka, Molnár Tamás) Eleven International Publishing, Hague, 2015. https://doi.org/10.5553/HYIEL/266627012014002001016

Szemesi Sándor: Sok (jó) ember kis helyen? A magyar fegyintézetek zsúfoltságával kapcsolatos kérdések az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában, Büntetőjogi Szemle, 2014/2.

Szücsné Németh-Csóka Tímea: Menteni, akit még lehet: a pártfogó felügyelet szerepének jelentőségéről, in.: Büntetőjogi Tanulmányok XVI., (Szerk.: Jungi Eszter) MTA Veszprémi Területi Bizottsága, Veszprém, 2015.

Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés utolsó harminc éve Magyarországon: az 1961. évi V. törvénytől az alkotmánybírósági abolícióig, Jogelméleti Szemle, 2008/4.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-07-27

Hogyan kell idézni

Pápai-Tarr, Ágnes. (2023). Súlytalan büntetés? – néhány gondolat a végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztésről. Miskolci Jogi Szemle, 18(1), 19–37. https://doi.org/10.32980/MJSz.2023.1.19