Az elöregedő társadalom holisztikus vizsgálata a társadalmi innováció tükrében

Szerzők

  • Mélypataki Gábor
  • Katalin Lipták
  • Pusztahelyi Réka
  • Varga Krisztina

DOI:

https://doi.org/10.32980/MJSz.2023.1.38

Kulcsszavak:

idősödő társadalom, munkahelyi innováció, társadalmi innováció

Absztrakt

Az elöregedő társadalom problémája nem új keletű. Ez a folyamat már több évtizede tart első sorban az európai kontinens országaiban. Ez a folyamat több olyan kérdést hordoz magában, amelyet nem lehet csak egy oldalról megvizsgálni. A jog, a gazdaság, a szociológia, de még az informatika és mérnöki tudományokat is kihívások elé állítja. A jelenség által felvetett kérdések és problémákra adott válasznak szükséges komplexnek lennie. Éppen ezek a kérdések adták az apropóját annak a kutatásnak, amit a TINLAB keretében a Munka jövője, jövő gazdaságtana tematikus fórumához kapcsolódóan végzünk. A kutatási kereteink a munkahelyi innovációval, a szociális munkaerőpiaccal és az új technológiák kapcsolatával foglalkoznak.

Hivatkozások

Active@Work projekt: http://www.aal-europe.eu/projects/activework/

Ann Katherin Wissemann – Sabrina Winona Pit – Patrick Serafin – Hansjürgen Gebhardt: Strategic Guidance and Technological Solutions for Human Resources Management to Sustain an Aging Workforce: Review of International Standards, Research, and Use Cases. JMIR Hum Factors 2022/3, 27250.o. https://doi.org/10.2196/27250.

Asghar Zaidi - Katrin Gasior - Maria M. Hofmarcher - Orsolya Lelkes - Bernd Marin - Ricardo Rodrigues -Andrea Schmidt - Pieter Vanhuysse - Eszter Zolyomi: Towards an active ageing index: concept, methodology and first results. European Centre for Social Welfare Policy and Research, Vienna, 2012.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Fehér könyv – A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje (COM(2012) 55 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012AE1582&from=PL (2023. 06. 08.)

Berde Éva - Drabancz Ádám: Az idősek változó szerepe a „jövő munkahelyén” – az idősek munkavállalásakor fellépő diszkrimináció elemzése. Új Munkaügyi Szemle, 2021/3., 46–58.o

Bianco A. (2021): Ageing Workers and Digital Future. Rivista Trimestrale di Scienza dell'Amministrazione. Studi di Teoria e Ricerca Sociale. 3., https://doi.org/10.32049/RTSA.2021.3.04 Budapest, Magyarország (2006) pp. 84-89

Bogdány Eszter - Hollósi Szabolcs - Hosszú Melinda - Magyar Dániel - Mélypataki Gábor - Olajos István - Varga Krisztina - Veresné Dr. Somosi Mariann: Társadalmi Innovációs Fehér Könyv (2021)

Eduard Fosch-Villaronga: Towards a Legal and Ethical Framework for Personal Care Robots. Analysis of Person Carrier, Physical Assistant and Mobile Servant Robots. (Dissertation thesis, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Dottorato di ricerca in Law, Science and Technology), 2017. http://amsdottorato.unibo.it/8203/1/foschvillaronga_eduard_tesi.pdf (letöltés:2023.06.10.) https://doi.org/10.6092/unibo/amsdottorato/8203

Foster-Thompson L., Mayhorn C.B. (2012): Aging and technology. In: Hedge J.W., Borman W., (eds.) The Oxford Handbook of Work and Aging. Oxford University Press, Oxford, 342-362. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195385052.013.0113

François Jégou - Ezio ManziniEzio Manzini: Collaborative Services – Social Innovation and Design for Sustainability. Edizioni POLI.design, Milano, 2008

Frank Hegel - Manja Lohse - Agnes Swadzba – Swen Wachsmuth – Katharina J. Rohlfing - Britta Wrede: Classes of Applications for Social Robots: A User Study. ROMAN 2007 – The 16th IEEE International Symposium on Robot & Human Interactive Communication, IEEE (26-29. August 2007) 7.o. https://www.researchgate.net/publication/221320024_Classes_of_Applications_for_Social_Robots_A_User_Study (letöltés: 2023.06.10.) https://doi.org/10.1109/ROMAN.2007.4415218

Geoff Mulgan – Simon Tucker – Rushanara Ali, R - Ben Sanders: Social Innovation. What It Is, Why It Matters and How It Can Be Accelerated. Oxford Said Business School, Skoll Center for Social Entrepreneurship, Working Paper, 2007, available at: http://youngfoundation.org/wpcontent/uploads/2012/10/Social-Innovation-what-it-is-why-it-matters-how-it-can-be-accelerated-March-2007.pdf (Letöltés: 2023-07-19)

Hannah Ward-Glenton (2023.05.01.) Germany has a plan to tackle a rapidly ageing workforce: recruiting robots.; cnbc.com, https://www.cnbc.com/2023/05/01/germany-has-a-plan-to-tackle-a-rapidly-ageing-workforce-recruiting-robots.html (letöltés: 2023.05.25.)

James A. Phills Jr. – Kriss Deiglmeier, K – Dale T. Miller: Rediscovering Social Innovation. Stanford Social Innovation Review, 2008/4, 34–43.o. https://doi.org/10.48558/GBJY-GJ47

Kelly L. Hazel - Esther Onaga: Experimental Social Innovation and Dissemination: The Promise and Its Delivery. American Journal of Community Psychology, 32 (2003), 285–294.o. https://doi.org/10.1023/B:AJCP.0000004748.50885.2e

Kenesi Zoltán: A technológia használatának segítő tényezői idős korban. Vezetéstudomány/Management Review, 51(10), 15–28. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.10.02

Kovács Teréz: Vidék, vidékfejlesztés, vidékpolitika. Gazdálkodás,2000/3., 11–20.;

G. Fekete Éva: Hátrányos helyzetből előnyök?: Elmaradott kistérségek felzárkózásának lehetőségei az Észak-magyarországi régióban. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 2006/1., 54–68.o.;

Váradi Mónika Mária - Durst Judit - Fehér Katalin - Németh Krisztina - Virág Tünde: Kényszerű mobilitás: migrációs utak hátrányos helyzetű vidéki terekben. Socio.hu Társadalomtudományi Szemle, 2017/3., 25–46. https://doi.org/10.18030/socio.hu.2017.3.25

Leo Lewis (2023): -The disguised blessings of Japan’s demographic decline. https://www.ft.com/content/c59aa16f-870c-47f7-a593-f9e016572edd, (Letöltés: 2023. 06. 08.)

Luke Mahoney (2019): The rise of companion robots in Japan. https://japantoday.com/category/tech/the-rise-of-companion-robots-in-japan (2023.06.04.)

Michael D Mumford - Ginamarie M Scott - Blaine Gaddis - Jill M Strange: Leading creative people: Orchestrating expertise and relationships. The Leadership Quarterly, 2002/6, 705-750.o.

Nagy Gábor - Dudás Gábor - Bodnár Gábor: „Megfogyva bár…” Egy tanyafelmérés tanulságai Békés megyében. Tér és Társadalom, 2016/1., 93–111.o; https://doi.org/10.17649/TET.30.1.2721

Népszámlálás 2022 adatai: https://nepszamlalas2022.ksh.hu (letöltés 2023-05-30)

NMHH (2022): Kiderültek az internetezési szokások: a 2 éves gyerek és a 85 éves idős ember is használja a netet. 2022. június 22. https://nmhh.hu/cikk/229984/Kiderultek_az_internetezesi_szokasok_a_2_eves_gyerek_es_a_85_eves_idos_ember_is_hasznalja_a_netet (letöltés: 2023.06.10.)

Pan S., Jordan-Marsh M.(2010): Internet use intention and adoption among Chinese older adults: From the expanded technology acceptance model perspective, Computers in Human Behavior, 26, Issue 5, 1111-1119, https://doi.org/10.1016/j.chb.2010.03.015.

Paula Sweeney: A fictional dualism model of social robots. Ethics and Information Technology, 23 (2021)., 465 472.o. https://doi.org/10.1007/s10676-021-09589-9

Rauh Edit - Talyigás Katalin - Csizmadia Mária: Javaslat idősügyi törvény megalkotására - Szakmai háttéranyag az időspolitika fő irányaihoz; 2021, https://www.eletetazeveknek.hu/images/2021/javaslat%20idosugyi%20torvenyre.pdf (2023. 06. 03.)

Réka Pusztahelyi – Ibolya Stefán: Household Social Robots − Special Issues Relating to Data Protection. Acta Universitatis Sapientiae Legal Studies 11 (2022)., 1, 95-118.o. https://doi.org/10.47745/AUSLEG.2022.11.1.06

Terence Fong – Illah Nourbakhsh – Kerstin Dautenhahn: A survey of socially interactive robots. Robotics and Autonomous Systems 42 (2003), 143-166.o. https://doi.org/10.1016/S0921-8890(02)00372-X

Waren C. Sanderson -Sergei Scherbov: Average remaining lifetimes can increase as human populations age. Nature, 7043. (2005), 811–813.o. https://doi.org/10.1038/nature03593

Zentai Judit Éva: A két öregedő társadalom – Japán és Magyarország. In: Vagdalt, Judit Waseda Mika Yamaji Masanori (szerk.) Magyarország japán szemmel, Japán magyar szemmel, Budapest, 2006, 84-89.o.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-07-27

Hogyan kell idézni

Mélypataki, G., Lipták, K., Pusztahelyi, R., & Varga, K. (2023). Az elöregedő társadalom holisztikus vizsgálata a társadalmi innováció tükrében. Miskolci Jogi Szemle, 18(1), 38–54. https://doi.org/10.32980/MJSz.2023.1.38