A közlekedési veszélyeztetési tényállások megjelenése és szabályozásának története

A bűnösség kérdéskörének alakulása, különös tekintettel a közúti veszélyeztetésre

Szerzők

  • Koller Edit

DOI:

https://doi.org/10.32980/MJSz.2023.1.143

Kulcsszavak:

közúti veszélyeztetés, szándékosság, praeterintencionális bűncselekmények, sértő bűncselekmények, törvényváltozások

Absztrakt

A közlekedési bűncselekmények, ezen belül is a közlekedési veszélyeztetési bűncselekmények a technika, felgyorsult életritmus révén mindennapjaink részévé váltak. Ezzel párhuzamosan megjelentek és elszaporodtak a gépjárművel, mint eszközzel elkövetett sértési cselekmények. Utóbbiak esetén gyakran vita tárgya, hogy az a közlekedési bűncselekmények vagy az élet elleni bűncselekmények körében bírálandó el. Tanulmányomban áttekintést nyújtok a közlekedési veszélyeztetési bűncselekmények büntető törvénykönyveinkben való megjelenéséről és minősítési kérdéseiről.

Hivatkozások

Viski László – Imre Iván – Ternai Zoltán: Közúti közlekedési balesetek elbírálása, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1963

Kereszty Béla: A magyar közlekedési büntetőjog kézikönyve, Budapest, KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2005

Major Róbert: A közlekedési büntetőjogi kodifikáció múltja, BJK, 2004/1

Belovics Ervin – Molnár Gábor Miklós – Sinku Pál: Büntetőjog II. a 2012. évi C. törvény alapján, Budapest, HVG-ORAC, 2012

Madai Sándor: Foglalkozási szabály vagy közlekedési szabály? A közlekedési veszélyeztető bűncselekmények és a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés elhatárolási kérdéséhez. In: Madai, Sándor; Pallagi, Anikó; Polt, Péter (szerk.) Sic itur ad astra: Ünnepi kötet a 70 éves Blaskó Béla tiszteletére, Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó, 2020

Vágó Tibor: A közlekedési bűncselekmények, Módszertani útmutató a bírói munkához, Budapest, Igazságügyi Minisztérium, 1980

##submission.downloads##

Megjelent

2023-07-27

Hogyan kell idézni

Koller, E. (2023). A közlekedési veszélyeztetési tényállások megjelenése és szabályozásának története: A bűnösség kérdéskörének alakulása, különös tekintettel a közúti veszélyeztetésre. Miskolci Jogi Szemle, 18(1), 143–157. https://doi.org/10.32980/MJSz.2023.1.143