A francia Code Civil kötelmi jogi reformjáról, különös tekintettel az új magyar Ptk. korrelatív, vagy konvergens szabályaira I. rész

Szerzők

  • József Szalma

DOI:

https://doi.org/10.32980/MJSz.2021.1.938

Kulcsszavak:

a szerződés jogcíme, bírósági szerződésmódosítás megváltozott körülmények miatt, semmisség, formális szerződés, kontraktuális kárfelelősség, szerződésen kívüli kárfelelősség

Absztrakt

A szerző e tanulmányában a francia Code civil kötelmi jogi reformja (2016-2020) után bevezetett fontosabb módosításokra, vagy újításokra (a kauzára, v. jogcímre, a szerződés alaki kellékeire, a szerződés semmisségére, a clausula rebus sic stantibusra, a szerződésen kívüli és a szerződési kárfelelősségre) vonatkozó rendelkezéséket elemzi, figyelemmel az új magyar Ptk.-ra (2013), valamint a német BGB kötelmi jogi reformja (2001-2006) során bevetetett összehasonlítható rendelkezésekre.

Megjelent

2021-09-06

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok